h

RES: Zorg voor draagvlak en opslagcapaciteit

11 september 2022

RES: Zorg voor draagvlak en opslagcapaciteit

Foto: SP Oss

Het staat er niet goed voor met de Regionale Energiestrategieën (RESsen). Regio's gaan niet de benodigde hoeveelheden duurzame stroom opwekken. Wat de SP betreft, moet er dus een flink tandje bij worden gezet.

Met name op het gebied van windenergie ontstaat de achterstand. Windmolens stuiten op verzet, en door gebrek aan draagvlak vervallen de plannen. Wat de SP betreft ligt daar de sleutel.

Fractievoorzitter Jan Breur: “Stap niet zomaar over de bezwaren van omwonenden heen, maar ga ook niet zitten wachten tot het draagvlak vanzelf komt. Creëer dat draagvlak, bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap en co-creatie.”

Een andere hindernis is de netcongestie, die bij piekbelasting kan optreden. Anders gezegd: dat er op bepaalde momenten meer stroom wordt opgewekt dan het electriciteitsnet aankan. Wat de SP betreft moet er niet alleen aan versterking van het net worden gewerkt, maar ook aan manieren om stroom op te slaan. Zodoende gaat die niet verloren, maar kan ze worden ingezet op momenten dat er te weinig energie wordt opgewekt.

Op 21 september staat de tussenstand van de Regionale Energiestrategieën op de agenda voor besluitvorming in Provinciale Staten.

Reactie toevoegen

U bent hier