h

Provinciebestuur heeft lak aan het openbaar vervoer

23 juni 2021

Provinciebestuur heeft lak aan het openbaar vervoer

De Utrechtse SP-Statenfractie heeft geen goed woord over voor het beleid van de Provincie op het gebied van openbaar vervoer. Na een forse bezuiniging in coronatijd is er de komende jaren geen cent extra beschikbaar voor het herstel van de dienstregeling en lijnvoering, alle mooie woorden over het belang van het OV ten spijt. De SP maakt hierin een fundamenteel andere keuze: fijnmazig en frequent busvervoer en deze nutsvoorziening terug in publieke handen.

Momenteel vindt in Provinciale Staten de bespreking van de Kadernota plaats. De Kadernota is de financiële voorbereiding op de Provinciebegroting voor de jaren 2022-2025. Daarin valt het op dat er voor allerlei ambities van het Provinciebestuur (GroenLinks-CDA-D66-PvdA-ChristenUnie) wél forse bedragen extra geld worden uitgetrokken, maar dat het OV voor nul aan de kant staat, terwijl er het afgelopen jaar stevig op is bezuinigd. Onbestaanbaar, vindt SP-Statenlid Michel Eggermont.

“Nu de samenleving weer opengaat moet de afschaling van 8% op de dienstregeling en lijnvoering echt worden teruggedraaid. Covid is nog niet voorbij, maar op sommige lijnen is het veel te druk, omdat er is teruggegaan naar halfuurdiensten of nog minder. Ook vallen er gaten in de dienstregelingen. Vanuit Hoograven (Utrecht Zuid) kan je in het weekend niet meer met de bus naar een belangrijk winkelcentrum of station Vaartsche Rijn. Bizar!”

De SP pleit al jaren voor een hogere bijdrage aan het openbaar vervoer door de automobilist, de zogeheten ‘opcenten’ motorrijtuigenbelasting. Nu wil ook het Provinciebestuur die verhoging, maar daarvan komt geen cent ten goede aan het openbaar vervoer. Ook wordt de pot voor het opvangen van financiële risico’s, het weerstandsvermogen, onnodig hoog gehouden.

“Op die manier blijven er miljoenen onnodig op de plank liggen en het OV wordt uitgekleed. Dit Provinciebestuur heeft lak aan het openbaar vervoer. Bij de besluitvorming over de Kadernota zullen wij zeker met voorstellen komen om daar verandering in te brengen”, aldus Eggermont.

Reactie toevoegen

U bent hier