h

Bus Schaakwijk: motie verloren, strijd gaat door

11 december 2019

Bus Schaakwijk: motie verloren, strijd gaat door

Provinciale Staten hebben vanmiddag de kans laten liggen om het busvervoer door Schaakwijk te behouden. De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie torpedeerden samen met de VVD een voorstel van de SP hiervoor. “Onuitvoerbaar”, zei gedeputeerde Schaddelee (ChristenUnie) en zijn politieke vrienden papegaaiden dat na. Onzin, vindt de SP, het is puur politieke onwil. De motie is weliswaar verloren, maar de strijd gaat door.

Aanleiding voor het debat in de Staten is het verdwijnen van de bushaltes in de buurt, gevolg van het beleid om meer geld te laten gaan naar de lijnen met veel passagiers. Op zich niets mis mee, maar in het bestaande systeem gaat dat altijd ten koste van de bus in dorpen en buurten van de Provincie. Echter, de coalitiepartijen hadden wel een eenmalig potje gemaakt voor optredende knelpunten, waar dit er een van is.

In de motie vroeg de SP:
- Zoek op zo kort mogelijke termijn samen met de bewoners van Schaakwijk naar een oplossing waarbij de bus door de wijk blijft rijden
- Zet een deel van het geld dat is gereserveerd voor dit type knelpunten hiervoor in
- Ga op langere termijn een definitieve oplossing maken

SP-fractievoorzitter Andrea Poppe: ”Zeg mij maar wat hieraan niet uitvoerbaar is. Schaddelee deed het voorkomen alsof de SP wilde dat de nieuwe dienstregeling, die over 4 dagen ingaat, alsnog op de schop moet. Onzin, want ook wij begrijpen natuurlijk dat dat niet kan. Maar dat vroegen we helemaal niet. De tegenstemmers grepen dat kulargument vervolgens wél aan om tegen de motie te stemmen.”

Wat nu volgt is een door de PvdA georganiseerd gesprek met de bewonersgroep, die in korte tijd ruim 900 handtekeningen ophaalde voor behoud van de bus. Poppe hierover: “In een gesprek kan je niet reizen. Als je echt wil dat die bus blijft, dan was vandaag de kans om dat te regelen. Ben heel benieuwd wat het aanbod vanuit de coalitie gaat zijn.”

Buiten de bewoners willen de Wijkraad Noordwest, het gemeentebestuur van Utrecht en tal van maatschappelijke organisaties dat de bus blijft. De SP blijft hen steunen. Motie verloren, de strijd gaat door.

De SP is van overigens van mening dat er jaarlijks extra geld naar het openbaar vervoer moet, als je weet dat er een enorme bevolkingsgroei is en als je wil dat meer mensen de auto laten staan. Fijnmazig busvervoer dat regelmatig rijdt helpt bovendien bij voorkoming van isolement en veilig reizen voor scholieren.

Reactie toevoegen

U bent hier