h

Biedboek Middenhuur minder fraai dan het lijkt

8 februari 2019

Biedboek Middenhuur minder fraai dan het lijkt

Beleggers en enkele corporaties bieden in het ‘Biedboek Middenhuur’ aan 7.000 woningen te bouwen voor de mensen met middeninkomens, die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Wat kan daar nou mis mee zijn dat de SP het nodig vindt vragen te stellen aan het Provinciebestuur? We vroegen het aan SP-Statenlid Truke Noordenbos.

Mooi plan toch en goed nieuws voor al die mensen die graag in Utrecht willen wonen?

Truke: "Het is inderdaad een loffelijk streven. Ook de SP ziet de noodzaak van het bijbouwen van een stevig aandeel middenhuur, met een beperking van de aanvangshuren en huurstijgingen. Keihard nodig door het afbraakbeleid van de diverse kabinetten Rutte. Maar dit plan lijkt mooier dan het is, want het doet afbreuk aan wat er al is en wat werkt."

Verklaar je nader?
"In de stad Utrecht is het Actieplan Middenhuur aangenomen. Huizen blijven minimaal 20 jaar in de middenhuur en de huurstijging wordt in die tijd beperkt tot de inflatie + 1%. In de variant van de beleggers gaan we terug naar 15 jaar en mogen de huren dubbel zo hard stijgen. Zo worden die huizen alsnog onbetaalbaar, want je hebt het sowieso al over € 750 tot € 1.000 per maand kale huur en het is bepaald niet zo dat je met een middeninkomen een rijke stinkerd bent.”

En in de stad Utrecht wordt volop middenhuur gebouwd, ondanks die strengere regels?

De stad gaat enorm groeien. Jan en alleman staat in de rij om daar te bouwen, juist ook in het middensegment. Bij ons is geen enkel bouwproject bekend dat is omgevallen vanwege die regels. Maar ook in de rest van de regio is er sterke behoefte aan die woningen.

Maar moeten gemeentes dan niet zelf weten hoe ze ermee omgaan?
De SP vindt het niet handig dat er in de Provincie een lappendeken van verschillende afspraken ontstaat. De gemeentes werken al volop samen bij de huisvestingsverordening, ook als het gaat om de middenhuur. Laten we nou het plan  van Utrecht als uitgangspunt nemen en niet al aan de voorkant dingen weggeven, ten koste van al die mensen die een woning zoeken.

Is het sowieso niet raar dat er geen landelijk beleid is voor zoiets belangrijks als het oplossen van het tekort aan middenhuurwoningen?
Door het afbraakbeleid van Rutte is de toegankelijkheid van de sociale huur voor lage middeninkomens vrijwel verdwenen en worden er woekerprijzen gevraagd voor kleine appartementjes in het segment net daarboven. Het bijbouwen van sociale huur wordt bemoeilijkt door onder meer de verhuurderheffing, terwijl koop wordt gesubsidieerd door de hypotheekrenteaftrek. Van die kant valt dus weinig heil te verwachten. Dan moet je het zelf oplossen.

Nog een slotopmerking van jouw kant?
Jazeker. Stem op 20 maart SP, voor een rechtvaardige Provincie Utrecht. Je zorgt er dan tegelijk voor dat Rutte zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Dubbel plezier van een stem op de SP. Ik zou het wel weten!

Lees hier de vragen van Truke aan het Provinciebestuur
Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier