h

Geen boter bij de vis

7 november 2017

Geen boter bij de vis

Op maandag 6 november was de behandeling van de begroting in een marathonzitting van Provinciale Staten. SP-fractievoorzitter Andrea Poppe blikt met gemengde gevoelens terug.

De begroting staat vol met regels als: de provincie wil de regie nemen, de regie pakken, heeft de regie genomen en meer van dit soort nietszeggendheid. Wat wordt er nu daadwerkelijk gedaan? Erg duidelijk was het college er niet over. 

Zoals vaak, was er nu ook weer een stapel amendementen en moties ingediend. Een paar wil ik er uitlichten.

Blij zijn wij met het aannemen van onze motie Veiligheid voorop bij Ultradiepe Geothermie. Geothermie is een relatief nieuwe vorm van energie, waarbij nog niet goed bekend is wat er nu voor risico’s aan vast zitten. Daarom hebben wij het college met een motie de opdracht gegeven bij alles wat je doet de veiligheid voorop te laten staan. Alleen de VVD, PvdD en 50+ waren tegen.

Daarentegen haalde de motie voor het eerlijk verdelen van de opbrengst van Geothermie het niet, daar was behalve de SP iedereen tegen.

Gelukkig komt er ook meer geld voor de verdiepte kruisingen voor de Noordelijke Rondweg Utrecht bij Overvecht en heeft iedereen beloofd ook de belangen van de inwoners rond de Zuilensering niet te zullen vergeten.

De aardgasvrije wijk in Overvecht kan echter niet op geld rekenen. Op sympathie wel, maar daarvan kun je de energierekening niet betalen. De gedeputeerde gaf aan nog geen vraag van de gemeente Utrecht te hebben ontvangen.
Als we op elkaar gaan zitten wachten gebeurt er niets. Dat is niet de regie nemen. Als de gedeputeerde daadwerkelijk de regie neemt, dan gaat hij naar Utrecht en zegt: wat kunnen we doen om te helpen?

Vergeet niet dat dat WW- en bijstandsuitkeringen nog altijd blijven toenemen in onze provincie. De laatste jaren het meest in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Juist in deze wijk wonen veel van die mensen. Ook voor hen  horen wij er te zijn. Wij zijn ook de volksvertegenwoordigers van deze mensen en dat wordt in het Provinciehuis nogal eens vergeten.

Regie pakken bij de bouw van de broodnodige extra sociale- en middenhuurwoningen betekent voor de SP ook “boter bij de vis” leveren. Wij hebben in een motie 20 miljoen gevraagd om de bouw van die woningen aan te jagen en daar waar er problemen zijn die op te lossen. De gedeputeerde had daar hoegenaamd geen enkele interesse in. Zelfs niet na mijn inbreng dat wij eigenlijk maar een schijntje vragen vergeleken met wat we hebben gevonden in wat oudere en stoffige dossiers uit de periode 2008-2010. De Provincie heeft in die tijd dikke miljoenen (60-70) op tafel gelegd voor het overeind houden van projecten in de koopsector: de zogenoemde Versnellingsagenda. Onze 20 miljoen verbleekt daarbij. Waarom toen wel en nu niet?? Volkomen onbegrijpelijk. Ook uit Provinciale Staten kwam slechts steun van de Partij voor de Dieren en 50+. Zelfs D66 - juist die partij wil altijd middeldure huur bouwen - stemde hier tegen.

Een voorbeeld van hoe je regie kan nemen was bij de het Statenvoorstel Perspectief Groene Hart.

Daar wordt vooral veel over gepraat en dat was de SP Statenfractie zat. Hassan Toutouh heeft met de SP-fracties van Zuid- en Noord Holland de koppen bij elkaar gestoken en een amendement gemaakt om gezamenlijk op te trekken bij het oplossen van de vraagstukken en eindelijk daarmee aan de slag te gaan.

Na een sprankelende maiden speech is het amendement met grote meerderheid aanvaard, alleen de PVV was tegen. Chapeau Hassan!

Reactie toevoegen

U bent hier