h

In verbinding?

26 september 2017

In verbinding?

D66, VVD, CDA en GroenLinks sloten in 2015 een coalitieakkoord onder de beloftevolle titel ‘In Verbinding’. Na 2 jaar is de vraag gerechtvaardigd ‘met wie dan?’ De stoom kwam na de Statenvergadering van 25 september uit de oren bij SP-fractievoorzitter Andrea Poppe. We vroegen haar waarom.

Je bent echt kwaad hè?
Afgelopen Statenvergadering heb ik me wederom verbaasd over de gevoelloosheid van ons college. 
Geen sociale woningbouw in natuurgebied vliegbasis Soesterberg, omdat er dan niet genoeg verdiend wordt. Bovendien lossen 40 sociale woningen het probleem niet op, kwam er van die kant. Nee, dat is duidelijk. Maar om het grote tekort aan betaalbare woningen op te lossen zal je ergens moeten beginnen. Veel kleine projecten voor sociale woningbouw levert gevarieerde wijken op waar het leuk wonen is en veel projecten levert een bijdrage aan het oplossen van het tekort. En niet alleen het college was ongevoelig voor onze argumenten, ook een club als GroenLinks verschool zich achter procedures en poen.”

Maar je kunt toch ook geen geld uitgeven dat er niet is? Dat zegt de SP ook altijd.
“Sommige dingen kosten geld en dat is er zat. Het is dan een kwestie van politieke wil of je ook wat extra wil uittrekken voor broodnodige zaken als sociale huur en goed openbaar vervoer. Over dat laatste kunnen de inwoners van Leusden meepraten. Het Provinciebestuur zit als een soort Dagobert Duck op de centen in het geldpakhuis.”

Dit is vast niet alles, toch?
“Nee, zeker niet. Neem de discussie over CO2-uitstoot gisteren. Bomen binden CO2. Daarom is het belangrijk om kwalitatief goede natuur te beschermen. Bos moet bewaakt en beschermd. Het college wil een natuurcompensatiebank. Hoe verzin je het? Dat houdt in dat de natuur die hier wordt opgesoupeerd voor bijvoorbeeld woningbouw en wegen kan worden gecompenseerd in een andere provincie of zelfs in geld! Dit terwijl in december 2016 de SP de motie Frisse Lucht heeft ingediend om bij het kappen van bomen rekening te houden met CO2. Dit is toegezegd door de toenmalige gedeputeerde en wij onze motie hebben ingetrokken. Als we dat hadden geweten…”

Hadden jullie het gisteren nou ook over geiten in Provinciale Staten?
“Ja, volksgezondheid, ook zo'n item waar ieders mond van overloopt. Alle partijen buitelen over elkaar heen om aan te geven hoe belangrijk die volksgezondheid wel is, ook de gedeputeerde.

Geitenboerderijen geven een verhoogde kans op longontsteking. Maar voordat de onderzoeken zijn afgerond gaan we geen voorstel volgen om even een half jaar geen vergunningen af te geven. Heeft hier niemand gehoord van een voorzorgsprincipe? Hoezo, volksgezondheid is belangrijk?”

Niet echt ‘In Verbinding’ dus?
“Dat suggereert een college voor ALLE burgers, maar dit is een college zonder gevoel voor de burgers. Alleen als het ze uitkomt dan wordt er met de inwoner geschermd. Van de VVD kan je dat verwachten, maar de zelfbenoemde participatiepartij D66 en ook GroenLinks zitten erbij en kijken ernaar.

Wat gaat de SP daaraan doen?
“Wat we altijd al doen. Blijven aankaarten, de bewoners mobiliseren en zelf met constructieve voorstellen komen. Eens komt de dag, zullen we maar zeggen. Wij gaan in ieder geval door!”

Reactie toevoegen

U bent hier