h

Een Investeringsagenda voor de Provincie

2 juli 2017

Een Investeringsagenda voor de Provincie

Bij de behandeling van de Provinciale Kadernota 2017 heeft de SP een pleidooi gehouden voor het bundelen van de krachten en middelen om de groei van de bevolking in goede banen te leiden: een gezamenlijke investeringsagenda met de Utrechtse gemeentes. Dit naast het vrijmaken voor extra geld voor openbaar vervoer. We vroegen SP-fractievoorzitter Andrea Poppe naar het hoe en waarom.

Een investeringsagenda. Dat klinkt stoer, maar wat is het?
"De bevolking van de Provincie Utrecht groeit. De Provincie krijgt daardoor meer geld van het Rijk. Zorg er dan ook voor dat die extra centen ten goede komen van de oude en nieuwe inwoners: zet samen in op betaalbare woningen, beter openbaar vervoer en werkgelegenheid."

Gebeurt dat dan niet?
"Er gebeurt natuurlijk al een hele hoop, maar wij hebben de sterke indruk dat de Provinicie, de regio en de gemeentes teveel ieder voor het wiel aan het uitvinden zijn. Er is een wildgroei aan visies en potjes. Dat kan veel efficiënter en beter gericht op wat echt nodig is."

En dat is?
"Mensen moeten wonen, ze moeten werken en ze moeten zich kunnen verplaatsen. Er is een dik tekort aan betaalbare woningen, teveel mensen staan aan de kant, vooral lager opgeleiden. Verder keert de wal het schip als het gaat om autoverkeer. Meer en fijnmaziger openbaar vervoer is nodig, ook voor de leefbaarheid in de kleinere kernen. OV moet een echt alternatief zijn, naast natuurlijk de fiets."

Maar dat zegt het Provinciebestuur toch ook?
"Ja, ze erkennen de toenemende vraag, maar maken niet de logische keuze dat er dan meer geld heen moet."

Hoe dan, SP?
"Door jaarlijks een flinke schep van het extra Rijksgeld daadwerkelijk te gebruiken voor die opgaven. Voor het openbaar vervoer willen we bovendien een apart fonds oprichten van 6 miljoen per jaar, gevuld door een hele kleine extra bijdrage per automobilist."

Ha, autootje pesten!
Welnee, we hebben het over nog geen 65 eurocent per maand die daarvoor nodig is. En je krijgt er ook iets voor terug tenslotte!
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier