h

Staten volgen SP: Schakel leerlingen (V)MBO in bij themajaar ‘De Stijl’

18 april 2016

Staten volgen SP: Schakel leerlingen (V)MBO in bij themajaar ‘De Stijl’

Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer kansen voor lager opgeleiden. Dat is iets waar de SP zich al jarenlang hard voor maakt in Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 18 april schaarde zich een dikke meerderheid achter de motie van de SP om leerlingen van (V)MBO-opleidingen bouw en techniek rechtstreeks te betrekken bij het themajaar ‘De Stijl’, dat in 2017 plaatsvindt. SP-Statenlid Truke Noordenbos is erg blij met dit resultaat.

Noordenbos: “Onderdeel van de viering van 100 jaar De Stijl is een ‘Landmark’ om dit jubileum te markeren. Door in lespakketten en museumbezoek aandacht te schenken aan het belang van deze stroming is één, maar beter nog als de leerlingen hierna zelf aan de kunnen slag  gaan met het bedenken en vormgeven van o.a. dat landmark. Dan gaat het om iets blijvends en gaat het echt leven voor ze.”

De motie van Truke kreeg steun van alle partijen, behalve de PVV  en de Partij voor de Dieren. Het college van Gedeputeerde Staten komt bij de voorjaarsnota (juni 2016) met een voorstel voor de verdere uitwerking. 

Reactie toevoegen

U bent hier