h

SP: 20 miljoen voor aanjagen sociale woningbouw

1 november 2015

SP: 20 miljoen voor aanjagen sociale woningbouw

Tijdens de Statenbehandeling van de begroting voor 2016 zal de SP-fractie voorstellen 20 miljoen vrij te maken voor het aanjagen van sociale woningbouw in de Provincie. “De situatie schreeuwt erom dat het college eindelijk zijn verantwoordelijkheid pakt en een wezenlijke bijdrage levert aan het inlopen van het tekort aan sociale huur en  verduurzaming”, aldus SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

Alleen al in de stad Utrecht werd eerder dit jaar een tekort aan sociale huurwoningen becijferd van 4.000 stuks in 2019. Dat was voor het op gang komen van de vluchtelingenstroom, die ongetwijfeld een tot een nog grotere vraag zal leiden. Ook blijven bij een te groot deel van de sociale voorraad de energieprestaties onder de maat.

Meijer daarover: “Door maatregelen als de verhuurderheffing heeft het kabinet valse concurrentie georganiseerd tussen groepen woningzoekenden. We willen niet dat die tegen elkaar worden uitgespeeld, zoals nu wél gebeurt. We hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ons deel aan fatsoenlijke huisvesting te leveren. De corporaties, het Rijk en de gemeentes komen er niet uit en dan moet het college zijn verantwoordelijkheid pakken. Niet alleen nachtwakertje spelen, maar actief meedoen.”

Het geld wil de SP inzetten voor garantstellingen en cofinanciering van sociale woningbouwprojecten en energiemaatregelen.

Meijer: “In juni dit jaar namen Provinciale Staten twee
SP-moties aan die het college de opdracht gaven tot een maximale inspanning op deze gebieden. Nu boter bij de vis. Als het college die niet levert, doen wij het als SP zelf wel.”

Lees hier het amendement van de SP.
 

Reactie toevoegen

U bent hier