h

De SP over vluchtelingenopvang in de Provincie Utrecht

9 november 2015

De SP over vluchtelingenopvang in de Provincie Utrecht

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Mensen gaan op de vlucht voor oorlogsgeweld, dat bovendien ook door toedoen van westerse mogendheden is ontstaan. Opvang in de regio vindt op grote schaal plaats maar is op dit moment nog onvoldoende om de enorme vluchtelingenstromen te verwerken. 

Van het grootste belang is dat buurtbewoners van eventuele Utrechtse opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden. Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale en provinciale politiek serieus behandeld te worden. 

Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 tot 10 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. De Utrechtse SP-statenfractie heeft daarom in Provinciale Staten voorgesteld om 20 miljoen euro te steken in meer en beter geïsoleerde sociale huurwoningen.

De SP wil dat Gedeputeerde Staten een actievere rol speelt om het draagvlak voor opvang van vluchtelingen te vergroten. Solidariteit moet georganiseerd worden en daar kan de Provincie Utrecht, samen met gemeenten, actief aan bijdragen. 

Helaas kiest GS, wat dit betreft, voorlopig voor een passieve rol. Wel heeft de gedeputeerde toegezegd te willen streven naar zo klein mogelijke opvanglocaties.

Reactie toevoegen

U bent hier