h

Coalitie “vergeet” sociale woningbouw en zet verbreding A27 door

1 mei 2015

Coalitie “vergeet” sociale woningbouw en zet verbreding A27 door

De coalitieonderhandelingen zijn afgerond. VVD, D66, CDA en GroenLinks hebben hun afspraken gepresenteerd. Ten opzichte van de afgelopen statenperiode zijn er weinig veranderingen. Wat het meest in het oog loopt is het compleet niet vermelden van de sociale woningbouw en de ongewijzigde VVD-lijn bij verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Juist nu er meer dan ooit moet worden ingezet op meer sociale woningbouw omdat de wachtlijsten de pan uitrijzen en zowel gemeenten en woningcorporaties door het kabinet Rutte-Samson volledig klem worden gezet laat het nieuwe provinciebestuur het volledig afweten. Geen afspraken over meer sociale woningen, maar ook niets over het beter isoleren daarvan, terwijl het coalitieakkoord bol staat van de passages over energietransities en er zelfs een aparte gedeputeerde wordt aangesteld om energieplannen uit te werken.

De positie van GroenLinks in deze coalitie is moeilijk te begrijpen. In verkiezingscampagne van 2011 verzette deze partij zich, net als de SP, tegen verbreding van de “bak” bij Amelisweerd. In het vorige coalitieakkoord bedong GroenLinks nog ruimte voor alternatieven. Maar tot ieders verbazing steunde deze fractie VVD-gedeputeerde Van Lunteren toen deze 2,5 jaar geleden aan minister Schultz liet weten dat ze, wat de Provincie Utrecht betreft, door mocht gaan met haar verbredingsplannen. Dat GroenLinks tijdens de statencampagne eerder dit jaar riep: “Wij waren, zijn en blijven tegen verbreding”, was dus al ongeloofwaardig. Dat deze partij zich bovendien nu neerlegt bij verbreding is regelrecht kiezersbedrog.

Een lichtpuntje is het vermelden van meer inzet ten behoeve van mensen met een lager opleidingsniveau overigens zonder daar concrete voorstellen aan te koppelen. Het voortborduren op het initiatiefvoorstel van SP en ChristenUnie om de ergste roetlocaties aan te passen is positief.  Dat de bezuinigingen op buslijnen niet door de coalitiepartijen worden teruggedraaid was helaas voorspelbaar. Speerpunten als verduurzaming van de economie en meer inzet voor alternatieve energie werden al eerder door de overgrote meerderheid van de staten, inclusief de SP, gedragen en zijn dan ook niet verrassend. Goede voorstellen in die richting kunnen op steun van de SP rekenen.

Als altijd zal de SP ook in de komende statenperiode blijven vechten voor meer en beter geïsoleerde sociale huurwoningen, eerlijke banen voor lager opgeleiden en behoud van busvervoer in wijken en dorpskernen. Deze strijd voert de fractie samen met actieve SP-afdelingen in onze provincie en vooral samen met de huurders, werklozen en mensen die van busvervoer afhankelijk zijn.  

Reactie toevoegen

U bent hier