h

Luchtfietserij provincie bij bijdrage Tour de France (update)

29 januari 2015

Luchtfietserij provincie bij bijdrage Tour de France (update)

Foto: SP
De SP zal bij de aankomende Statenvergadering op 9 februari een interpellatie aanvragen over het creatief boekhouden van GS, met betrekking tot een bijdrage aan de Tour de France.

Statenlid Boer: “Dit is heel raar. Eerst is het geen taak van de provincie, en nu opeens is er toch een ton gevonden om een bijdrage te doen. Best raar nu de provincie gewoon buslijnen afschaft, en overal verder het mes in zet. En dat zijn wel taken van de provincie. De prioriteiten van deze bestuurders zitten duidelijk in de knoop. 

Wat nog vreemder is, is dat het alvast gehaald wordt uit een nog niet bestaand resultaat over 2014. En het feest is compleet als je je bedenkt dat deze gedeputeerde daar helemaal niet over mag beslissen. Dat komt pas na de verkiezingen op 18 maart in de nieuwe Provinciale staten aan bod. En dan is er in elk geval een nieuwe gedeputeerde."

Update: het college denkt een en ander af te kunnen doen met een statenbrief, waarover niet kan worden gestemd. Uiteraard handhaaft de SP de aangevraagde interpellatie.

Reactie toevoegen

U bent hier