h

SP kiest voor werk, energiebesparing sociale huur en versterking openbaar vervoer

8 december 2014

SP kiest voor werk, energiebesparing sociale huur en versterking openbaar vervoer

De komende jaren moet de Provincie alles uit de kast trekken om werk te scheppen voor lager opgeleiden, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen en het versterken van publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer. Dat is de inzet van de Utrechtse SP-Statenfractie bij het debat over de begroting voor komende jaren, op
8 december 2014.  

Tijdens het slotdebat over de begroting zal de SP diverse voorstellen doen om het hoofd te bieden aan het kabinetsbeleid van PvdA en VVD, dat heeft geleid tot grote werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, onbetaalbare woonlasten en afbraak van publieke voorzieningen.

SP-fractievoorzitter Ad Meijer: “Het roer moet om en daar kan de Provincie een rol in spelen. Door nu eindelijk eens te kiezen voor de mensen die de hardste klappen hebben gekregen. Niet alleen de huren zijn explosief gestegen, maar ook zijn er tal van renovaties in de sociale huur omgevallen, waardoor mensen met onnodig hoge energielasten kampen. Daar zit werk, daar zit energiebesparing, daar zit dus milieuwinst. Laten we dat dan ook aanpakken.”

Ander speerpunt voor de SP is het op peil brengen en houden van de voorzieningen in de wijken en kleine kernen in de Provincie, zoals het openbaar vervoer, maar ook zaken als een pinautomaat, winkels en een bibliotheekvoorziening.

Meijer: “Minder geld voor het OV betekent minder service, vervolgens minder belangstelling en dan maar schrappen van lijnen is het cirkeltje waarin we ronddraaien. Als SP willen we juist de andere kant op. Fijnmazig  en slim georganiseerd openbaar vervoer als  alternatief voor de auto en de broodnodige verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Maar ook willen we ervoor zorgen dat mensen basisvoorzieningen gewoon om de hoek kunnen blijven vinden. Daar gaan we voor.”

De voorstellen van de SP zijn onderdeel van het in november vastgestelde verkiezingsprogramma 2015-2019.

Reactie toevoegen

U bent hier