h

Flora- en Faunawet: voorstellen SP-PvdD aangenomen

30 september 2014

Flora- en Faunawet: voorstellen SP-PvdD aangenomen

In de bijna voorbije Statenperiode zijn we op het gebied van dierenwelzijn als SP vaak samen opgetrokken met onze ‘achterbuurman’ in de Statenzaal Willem van der Steeg, van de Partij voor de Dieren. Minder vaak kwam het voor dat we ook een meerderheid kregen voor onze gezamenlijke voorstellen. Meest in het oog springend was tot voor kort de bijdrage die de Provincie levert aan de regionale Vogelopvang.

In de Statenvergadering van eind september werden echter nog eens 4 voorstellen
(1 amendement en 3 moties) aangenomen. Zo kreeg het college de opdracht voldoende rustgebieden aan te wijzen voor overwinterende ganzen, mogen er geen jachtrechten meer worden uitgegeven op Provinciale terreinen en krijgt de Provincie een rol bij preventieve maatregelen om het doden van beschermde diersoorten te voorkomen.

SP-Statenlid Menno Boer: “Dierenwelzijn is vaak een ondergeschoven kindje, sluitpost van beleid. Ten onrechte. Als SP-fractie willen we daar consequent tegengewicht aan bieden. Niet voor niets zullen dierenwelzijn en goed milieubeheer een prominente plaats krijgen in ons verkiezingsprogramma voor de komende jaren.”

Reactie toevoegen

U bent hier