h

Strijd voor behoud busvervoer wijken en dorpskernen!

8 oktober 2014

Strijd voor behoud busvervoer wijken en dorpskernen!

Het busvervoer in de Provincie Utrecht wordt uitgekleed. Gesteund door de meerderheid van de politieke fracties in Provinciale Staten van Utrecht, wil Gedeputeerde Staten buslijnen opheffen zodat een aantal wijken en dorpskernen geen busvervoer meer krijgen. De SP verzet zich.

Als de provinciale coalitie - met steun van de PvdA en de PVV - haar zin krijgt verliezen Woerden en Veenendaal al hun wijkbussen, krijgen een aantal dorpskernen ten westen van Utrecht helemaal geen busverbinding meer en worden in Amersfoort alle busritten teruggebracht tot een frequentie van 4 x per uur. Ook wil diezelfde meerderheid dat buslijnen met gemiddeld minder dan 6 reizigers per rit in de toekomst worden opgeheven of samengevoegd met andere lijnen. De opengevallen plekken zouden dan moeten worden opgevuld door Regiotaxi en vrijwilligersbusdiensten.

Volgens de meerderheid in de Staten geeft het kabinet te weinig geld om het huidige OV-netwerk in stand te laten. Alsof er hier geen andere keuzes mogelijk zijn! Op dit moment gaan er bijvoorbeeld miljoenen naar de zogenaamde “Economic Board”, die bedoelt is om de economie te stimuleren. Maar dit gezelschap van bedrijfsdirecteuren, burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders laat bitter weinig resultaat zien. Lager opgeleiden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het MKB worden door deze “Board” vergeten. Niet alleen maakt het kabinet Rutte/Samson verkeerde keuzes, de coalitie in de Provincie Utrecht doet dat dus ook. Liever dan hun vrinden in de Economic Board bij de les te houden kiest zij voor afbraak van het busvervoer.

Iedereen die wel eens met de Regiotaxi te maken heeft weet dat deze vorm van vervoer nog lang niet volmaakt is. Wachttijden zijn bijvoorbeeld een probleem. Dit wordt niet opgelost. Als de Regiotaxi het busvervoer moet overnemen zal dat, naar schatting, de reiziger bovendien drie keer zo veel geld gaan kosten. Deze lastenverzwaring voor mensen die van openbaar vervoer afhankelijk zijn vindt de meerderheid van Provinciale Staten geen probleem. De tweede “oplossing”, het inzetten van vrijwilligersbusdiensten is in de eerste plaats verdringing op de arbeidsmarkt.

Een professioneel uit te voeren overheidstaak wordt zo bij niet betaalde inwoners neergelegd. Bovendien is het zeer de vraag of er op die plaatsen waar de buslijnen worden wegbezuinigd wel duurzame vrijwilligersbusdiensten mogelijk zijn. Als de aanhangers van de zogenaamde participatiemaatschappij hun zin krijgen moeten mensen straks, naast hun werk, de buren zorg bieden, plantsoenen onderhouden, op de school van hun kinderen bijspringen, buurthuizen betalen en draaiend houden en nu dus ook bussen laten rijden.  

De overheid, in dit geval de provincie, heeft tot taak haar inwoners goed en betaalbaar busvervoer te bieden. Sterker nog, vanwege de schade aan het milieu dient diezelfde overheid het busvervoer te stimuleren als alternatief voor de auto. Zolang bussen te weinig rijden en je brengen van “waar je niet bent” naar “waar je niet wilt zijn” zullen mensen, als ze het zich kunnen veroorloven, vaker voor de auto kiezen. Daar zit de feitelijke oorzaak van de zogenaamd onrendabele lijnen. In plaats van dit probleem aan te pakken wordt er ten onrechte voor de goedkopere opheffing van lijnen gekozen. Ten koste van ouderen en anderen die zich geen auto kunnen permitteren.

Als de politiek niet wil luisteren is er maar één antwoord mogelijk. Actie! En dat is precies wat de SP gaat doen. De komende maanden zal de SP op straat te vinden zijn, samen met de mensen die van goed openbaar vervoer af hangen en inwoners die niet willen dat een belangrijk alternatief voor de auto simpelweg wordt afgebroken. 

Reactie toevoegen

U bent hier