h

SP: geen 130 km op snelwegen Utrecht

12 december 2011

SP: geen 130 km op snelwegen Utrecht

De SP-statenfractie dient in de statenvergadering van 12 december 2011 een motie in tegen verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op de Utrechtse delen van de snelwegen.

Het verhogen van de snelheid kost extra verkeersdoden, schaadt het milieu en kost handenvol geld. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen protest aan te tekenen bij het kabinet.

Met de motie haakt de SP aan bij het steeds breder wordende verzet in en om Utrecht tegen de snelheidsverhoging, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt door de actiegroep Laat Lunetten niet Stikken. De SP wil op de hele ring rond Utrecht een maximumsnelheid van 80 km per uur.

U bent hier