h

Combineer werkzaamheden N237 met aanleg ecoduct

19 december 2011

Combineer werkzaamheden N237 met aanleg ecoduct

De Statenfractie van de SP wil dat de Provincie de aanleg van een ecoduct over de N237 tussen Utrecht en De Bilt combineert met de herinrichting van de weg die momenteel plaatsvindt. De SP wil zo dubbele overlast voor de omgeving voorkomen en geldverspilling tegengaan

De N237 ter hoogte van het Hessingterrein: hier zou het ecoduct moeten komen

Het geplande ecoduct is opgenomen in het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks en moet het landgoed Sandwijck (en daarmee de natuur in het stroomgebied van de Kromme Rijn) verbinden met het zogeheten Centenlaantje, de Hoogekampse Plas en het Noorderpark. Het speelt daarmee een sleutelrol in de verbinding van belangrijke natuurgebieden in de provincie. 

SP-fractievoozitter Anne-Marie Mineur: “Omwonenden hebben contact gehad met het ambtelijk apparaat van de provincie. Daarbij is hen medegedeeld dat de bouw van het ecoduct niet zal worden gecombineerd met de herinrichting van de Utrechtseweg. Het is natuurlijk dwaasheid om een net heringerichte weg straks meteen weer op de schop te gooien. Geld over de balk en extra overlast voor de mensen die daar wonen.”

Mineur vermoedt dat er problemen zijn met het geld voor het ecoduct, vanwege de financiële problemen rond de bouwplannen van Hessing, die een deel van de kosten voor het ecoduct zouden moeten dragen. De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De vragen:
1.Bent u nog voornemens het ecoduct bij het voormalige Rodemterrein te realiseren? Indien nee, waarom niet? Wat gaat u doen met het aangekochte terrein? Indien ja, is die realisatie nog afhankelijk van externe factoren? Indien ja, welke? Kunt u dat toelichten?
2.Welke kosten voorziet u bij de realisatie van het ecoduct? Welke meevallers kunt u realiseren wanneer u de aanleg van het ecoduct combineert met de herinrichting van de Utrechtseweg?
3.Bent u bereid beide ingrepen te combineren? Indien nee, waarom niet?

U bent hier