h

Vragen SP over mogelijk handjeklap golfbaan Hoogland

7 oktober 2011

Vragen SP over mogelijk handjeklap golfbaan Hoogland

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld over mogelijke onderhandse afspraken tussen de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort over de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. 

Aanleiding is een artikel in het AD/Amersfoortse Courant van 6 oktober, waarin staat dat de Provincie een bepaling uit de ontgrondingvergunning zou willen schrappen. Exploitant Schoenmaker kan zo met de afgravingwerkzaamheden van het weidegebied beginnen zonder de definitieve uitspraak van de Raad van State af te wachten.

SP-statenlid Ad Meijer: "Als dit allemaal klopt, dan is dat een nadrukkelijke bevoordeling van de exploitant ten opzichte van de bezwaarmakende partij Stichting Behoud de Eemvallei. Ik heb geen idee welk provinciaal belang er is gediend met deze stap. We willen op zeer korte termijn opheldering van Gedeputeerde Staten, voordat er onomkeerbare schade ontstaat."

De vragen van Meijer:

1. Bent u bekend met het betreffende artikel in AD/Amersfoortse Courant en onderschrijft u de inhoud? Zo nee, waarom niet? 

2. Welk provinciaal belang zou gediend zijn met deze provinciale interventie, waardoor golfbaanexploitant Schoenmaker nadrukkelijk wordt bevoordeeld en de bezwaar aantekenende Stichting Behoud de Eemvallei niet? 

3. Deelt u de opvatting van de Stichting Behoud de Eemvallei dat de omschreven aanpassing van de ontgrondingvergunning in strijd is met van toepassing zijnde regels? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u bereid, voorafgaande aan de eerstvolgende statenvergadering van 31 oktober 2011, middels een Statenbrief de Staten gedetailleerd te informeren m.b.t. de door GS ter zake gevolgde handelswijze? Zo nee, waarom niet? 

5. Is er ook naar uw oordeel sprake van belemmering van de rechtsgang, nu, klaarblijkelijk als gevolg van uw vergunningenbeleid, onherstelbare schade ontstaat, terwijl de Raad van State nog uitspraak moet doen? Zo nee, waarom niet? 

6. Deelt u het standpunt van de Stichting Behoud de Eemvallei dat (ambtshalve) wijziging van het ontwerpbesluit voor de ontgronding naar aanleiding van een na sluiting van de termijn voor het indienen van zienswijzen ingekomen verzoek van B&W van Amersfoort in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de opvatting van de Stichting Behoud de Eemvallei dat de belangen van de aanvrager van de vergunning en B&W van Amersfoort reeds voldoende zijn verzekerd, doordat zij in de gelegenheid zijn geweest tegen het ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen? Zo nee, waarom niet?

Reacties

De overheid moet toch het goeie voorbeeld geven. Of zie ik het verkeerd?

Dit prachtige landschap moet beschermd worden. Waarom wordt er naar die paar mensen geluisterd die een balletje willen slaan. Zo gaat alles echt naar de knoppen. Heeft Amersoort al niet genoeg agrarisch landschap voorgoed laten verdwijnen. Nu halen we nog veel voedsel uit het buitenland. Dat kunnen we toch veel zelf verbouwen waarbij we dan ook nog eens mooie natuur in stand houden.

Als dit waar is, dan zou dat een schandaal betekenen.

Dit zou een ongelofelijke volgende stap zijn in een tot nu toe verbazingwekkend proces rond de geplande Golbaan in Hoogland-West. Vreemd toch dat de burger de overheid niet meer vertrouwd en de kiezer al evenmin vertrouwen heeft in de politiek. Hoe zou dat nu toch komen?

Pfff, nu is gemeente en provincie echt de weg kwijt. Hoe dom kun je zijn.

Zoiets mag natuurlijk niet voorkomen. Minister Opstelten zou hier eigenlijk iets van moeten vinden.

Je kunt er in een golfbaan wel aanplantingen doen en roepen oh wat mooi dat groen maar de fauna is in elk geval naar de knoppen en natuurlijk ook de oorsponkelijke flora. De hele dag door golfers op de baan verstoort alles, dit in tegenstelling tot een agrarisch landschap. Dat Amersfoort dat niet begrijpt is onvoorstelbaar. Ze hadden die golfbaan moeten weigeren. Ohja, groenlinks was eerst tegen en na de verkiezingen voor een golfbaan. Ik snap er geen bal meer van.

Wat moeten we met al die golfbanen die met de grote regelmaat failliet gaan. Laat Hoogland-West gewoon echt groen blijven zodat ook de jeugd in hun directe omgeving nog van boerennatuur kan genieten.

Ik sta hier niet van te kijken. Het grote geld zit hier achter.

Het is al langer bekend. Golfbaanexploitanten in Nederland hebben te kampen met tegenvallende resultaten door de zwakke economie. Die economie wordt er in de toekomst niet beter op. In februari 2011 ging de Golf Management Group, eigenaar van zes golfbanen, failliet. Laat Amersfoort toch stoppen met deze plannen, de "claim" van golfbaanexploitant Schoenmaker ophoesten en Hoogland-West redden van deze onzalige plannen.Gelukkig blijft de Stichting Behoud de Eemvallei oplettend en signaleert bovengenoemde misstanden.

Het antwoord op deze vragen van Gedeputeerde Staten staat op:
http://amersfoort.nl/docs/bis/raad/2011/Vragen/Beantwoording%20vragen%202011%2C%20nr.%20111%2C%20SP%20-%20Stop%20illegale%20voorbereiding%20Golfbaan.pdf

U bent hier