h

Tegenbegroting SP: 'Een Sociaal Programma voor Utrecht'

31 oktober 2011

Tegenbegroting SP: 'Een Sociaal Programma voor Utrecht'

Ook zonder kaalslag bij zorg, cultuur, milieu, bibliotheken en monumenten kan de provincie jaarlijks 10 miljoen besparen en alsnog enorm veel geld overhouden. Dat blijkt uit de provinciale tegenbegroting van de SP, “Een Sociaal Programma voor Utrecht.”

In de voorstellen van de SP worden verreweg de meeste bezuinigingen van GroenLinks, D66, CDA en VVD teruggedraaid en blijven er desondanks tot in de lengte van jaren vele miljoenen over op de begroting.  SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “Voor de provincie is bezuinigen een keuze, geen financiële noodzaak. Het kabinet springt in het water, dus doen wij dat ook maar, lijkt het motto. De enige meetlat voor het college is de economie, wij kiezen voor mens en milieu. Volgens ons is dat kerntaak nummer 1.”  De SP is blij dat het college afgelopen week een aantal heroverwegingen heeft gemaakt om acute problemen bij enkele instellingen te voorkomen. Aan de andere kant wordt er ook weer 2,5 miljoen onttrokken aan welzijn, om de extra kosten te betalen door claims van gekorte instellingen en ontslagprocedures. Mineur: “Bizar natuurlijk. Door de bezuinigingen krijg je extra kosten en die dek je door weer extra te bezuinigen. Dat schiet niet op en het is totaal onnodig.”  De SP heeft de tegenbegroting ingediend tijdens de statenvergadering van 31 oktober 2011.

U bent hier