h

Van God los: 1,25 ton voor werkkamers GS

18 september 2011

Van God los: 1,25 ton voor werkkamers GS

De Utrechtse Statenfractie van de SP vindt het bespottelijk dat het college van gedeputeerde staten 1,25 ton wil uitgeven aan de inrichting van haar werkkamers in het nieuwe provinciehuis. In de Statenvergadering van 19 september dient de SP dan ook een motie in om de kosten te beperken tot maximaal
€ 6.000 per kamer, naar het voorbeeld van de gemeente Nieuwegein.

De keuze voor kwaliteit is onvermijdelijk, omdat er nou eenmaal ook ministers moeten worden ontvangen, laat het college van GS weten. Aan een doorsnee werkplek heb je dan niet genoeg.

Het oordeel van SP-fractievoozitter Anne-Marie Mineur is duidelijk.“Van God los! Je bent toch elk gevoel voor de realiteit kwijt als je dit soort bedragen denkt te kunnen verantwoorden in deze tijd van bezuinigingen. Wat voor signaal geef je af aan alle mensen en organisaties die de broekriem moeten aanhalen?”

Uitermate verbaasd is de SP over de rol van GroenLinks gedeputeerde Pennarts in dit geheel. Mineur: “Een paar jaar geleden heeft GroenLinks zich in de Tweede Kamer boos gemaakt over de ‘big spenders’ in de regering Balkenende, en gepleit voor een norm van maximaal €5.000. Zij had hier dwars voor moeten gaan liggen, maar dit zal wel het gevolg zijn van het foute huwelijk met VVD, CDA en D66 waar wij al voor waarschuwden.”

U bent hier