h

SP Statenfracties: Groene Hart Europees landschap

14 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

De SP Statenfracties sluiten zich hiermee aan bij een pleidooi van verschillende Natuur- en Milieuorganisaties en de Europese fractie van de SP. ‘Gemeenten rond het Groene Hart lieten de afgelopen jaren zien het gebied graag vol te bouwen. Tot op heden zorgde het Rijk ervoor dat het Nationale Landschap en het algemeen belang behartigd werden. Nu het Groene Hart geen Nationaal Landshap meer is, moet het wat de SP betreft een Europees Landschap worden en zodoende beschermd blijven.’ Aldus SP-Statenlid Esther Zwaan uit Zuid-Holland.

U bent hier