h

SP stelt vragen over big brotherpraktijk Spitsvrij

25 juli 2011

SP stelt vragen over big brotherpraktijk Spitsvrij

De verkeersbewegingen van automobilisten op de snelwegen rond Utrecht zijn zonder hun toestemming gevolgd door het bedrijf V.O.F. Spitsvrij. Mensen kregen van dit bedrijf plotseling een brief thuisgestuurd, met daarin exacte gegevens over data en tijden waarop ze in de spits zijn gesignaleerd. De SP vindt dit op gespannen voet staan met de privacy en heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

In de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort loopt momenteel het project Spitsvrij, in opdracht van de Provincie. Automobilisten kunnen in aanmerking komen voor een beloning, als ze in de spits de snelwegen in dit gebied mijden. Na aanmelding voor deelname wordt er apparatuur in de auto aangebracht die de verkeersbewegingen bijhoudt. Tijdens de gehouden ‘nulmeting’ is echter nu al vooraf gebruik gemaakt van camerabeelden en kentekengegevens.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “De SP staat positief tegenover initiatieven om het autogebruik te verminderen. Het gaat ons echter veel te ver dat een particulier bedrijf zomaar weet wanneer je waar rijdt. Bovendien blijft het volslagen onduidelijk hoe mensen bezwaar aan kunnen tekenen tegen het gebruik van hun gegevens. Aanmelding voor het project moet volledig vrijwillig zijn. We willen dan ook dat de Provincie de nu gehanteerde werkwijze stopt.”

U bent hier