h

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

10 juli 2011

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

Maar liefst zes mensen stuurde Waterbedrijf Vitens naar de Internationale Waterweek die begin juli in Singapore gehouden werd. En dat terwijl er komende november ook in Amsterdam een Waterweek georganiseerd wordt, met vrijwel dezelfde inhoud. De SP vraagt zich af of dat gemeenschapsgeld niet beter besteed kon worden.

Singapore ligt ruim 10.000 kilometer van ons vandaan, en een vlucht met hotel kost duizenden euro’s. Het is begrijpelijk dat een publieke organisatie als Vitens zich op de hoogte wil stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, maar de SP wil wel graag weten waarom daarvoor zes mensen mee moesten, en of diezelfde informatie niet ook in Amsterdam te verkrijgen is. Ook is de SP benieuwd naar de verdere verblijfskosten, en of de reizigers in de toeristenklasse reisden, of in businessclass. Op deze afstand is dat laatste drie tot zes keer zo duur.

De SP is vooral benieuwd naar de afspraken die Vitens heeft over dergelijke reizen omdat onlangs nog bleek dat Vitens €18,50 administratiekosten in rekening brengt voor klanten die hun verhuizing niet via internet doorgeven. Een directe relatie ontbreekt, maar het steekt de SP dat er blijkbaar wel geld is voor dergelijke reizen, en niet voor het kwijtschelden van administratiekosten.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur stelde onderstaande vragen.

Schriftelijke vragen SP over zesmans afvaardiging Vitens naar Waterweek Singapore.

Van 2 tot 6 juli 2011 werd in Singapore de ‘International Water Week’ (IWW) gehouden. Op de IWW komen het internationale bedrijfsleven, waterexperts, politieke leiders en andere beleidsmakers samen om te spreken over beleid, kwaliteit, aanbod en innovaties op het gebied van water.

De SP-fractie heeft begrepen dat dit jaar ook een 6-koppige delegatie van Vitens naar Singapore is gevlogen om deel te nemen aan de IWW. Hoewel het op zich begrijpelijk is dat ook een publieke organisatie als Vitens zich op de hoogte wil stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, bevreemdt het de SP dat Vitens daarvoor naar met zes man naar Singapore gaat, terwijl er komende november ook in Amsterdam een IWW wordt gehouden, met vrijwel dezelfde inhoud.

In de Statenvergadering van 23 mei stelde de SP-fractie nog mondelinge vragen over de € 18,50 administratiekosten die Vitens in rekening brengt bij klanten die verhuizingen niet via internet doorgeven. Hoewel de directe relatie tussen dit feit en de trip naar Singapore natuurlijk ontbreekt, steekt het de SP dat er bij Vitens blijkbaar wel financiële ruimte is voor een dergelijke reis, maar niet voor het kwijtschelden van deze administratiekosten.

We hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat Vitens met 6 mensen naar Singapore is gevlogen voor deelname aan de IWW?
2. Zo ja, welke functie hebben deze zes mensen?
3. Hebben deze mensen economy class of business class gevlogen?
4. Wat zijn de totale kosten geweest van deze reis?
5. Hoe oordeelt het college over het feit dat een publieke organisatie als Vitens aan het andere eind van de wereld naar een evenement als de IWW gaat, terwijl er op zeer korte termijn een vergelijkbaar evenement in eigen land wordt gehouden?
6. Is het vaker voorgekomen dat Vitens de wereld overvliegt om deel te nemen aan dergelijke evenementen?
7. Zo ja, hoe vaak, wanneer, waarheen, met hoeveel personen met welke functie en wat heeft dat per reis gekost?

Namens de SP, Anne-Marie Mineur

U bent hier