h

Vragen SP rol Provincie Cattenbroekseplas

2 juni 2011

Vragen SP rol Provincie Cattenbroekseplas

De Utrechtse SP-statenfractie wil weten wat de rol van de Provincie is bij de zandwinning uit de Cattenbroekse Plas in Woerden, of de uitvoering daarvan wel volgens de regels wordt uitgevoerd en of de plas überhaupt nog wel geschikt te maken is als zwemgelegenheid. De zorgen daarover van de SP worden ingegeven door de enorme blunders die bij de zandwinning zijn gemaakt.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “De zandwinning was oorspronkelijk bedoeld voor de bouw van een woonwijk in Woerden. Maar vervolgens is de zandwinning gebruikt voor allerlei projecten, zoals Vleuterweide, Leidsche Rijn, Utrecht Terwijde en de A2. Met dollartekens in de ogen is men te steil en te diep gaan graven, waardoor in 2004 een kade instortte. En er wordt nog steeds gegraven. Wij vragen ons af of dat verstandig is. Is de plas straks niet veel te diep om nog als recreatiestrand te worden gebruikt? We hebben geen zin in nog een drama als bij de Nedereindse Plas.”


De Cattenbroekse Plas langs de A12 bij Woerden

De Cattenbroekse plas had 2008 als recreatiegebied klaar moeten zijn, ter vervanging van de eerder gesloten buitenbaden. Tot minimaal eind dit jaar en waarschijnlijk nog veel langer, zal de zandwinning door BAVOG echter doorgaan. BAVOG heeft zich inmiddels ook opgeworpen als ontwikkelaar van het recreatiestrand, op te leveren in 2016, op voorwaarde dat de winning voorlopig mag doorgaan.

De SP-werkgroep Woerden is inmiddels een actie gestart om de aanleg van het lang geleden beloofde strand te versnellen.

Om de vragen van de SP te zien, lees verder.

 1. Welke afspraken / contracten bestaan er tussen de provincie en BAVOG?
 2. Welke vergunningen zijn er door de Provincie aan BAVOG uitgegeven?
 3. Zijn er door de provincie controles uitgevoerd op de uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van de afspraken?
 4. Zo ja, welke controles en wanneer? En is hierbij geconstateerd dat er te diep en te steil zand werd afgezogen? Is er gewezen op de consequenties van te diep en steil afzuigen van zand?
 5. Zo nee, waarom zijn er geen controles uitgevoerd?
 6. Welke maatregelen heeft de provincie genomen richting Bavog nadat er problemen zijn ontstaan door de overmatige zandwinning?
 7. Waarom is een nieuwe vergunning tot eind 2011 aan Bavog afgegeven terwijl dat bedrijf zich niet aan de afspraken had gehouden?
 8. Hoe is de recreatieplas ingebed in het provinciaal ruimtelijk beleid?
 9. Wat is de relatie met de BRAVO projecten en hoe is de samenhang met de toekomstige ontsluiting?
 10. Welke middelen staan de provincie ten dienste om te bereiken dat de recreatieplas eerder dan in 2016 functioneel zal zijn? De bedoeling was immers de plas in 2008 voor het publiek open te stellen.
 11. Wat is de maximaal toegestane diepte voor een recreatieplas met zwemmogelijkheid?
 12. Welke diepte heeft de Cattenbroekse Plas na afronding van de zandwinning?
 13. Indien deze uiteindelijke diepte de maximale diepte uit vraag 11 overstijgt, op welke wijze wordt de plas dan alsnog geschikt gemaakt voor bedoelde recreatie?

U bent hier