h

SP investeert in sociaal-groene coalitie in provincie Utrecht

7 maart 2011

SP investeert in sociaal-groene coalitie in provincie Utrecht

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht heeft contact opgenomen met de statenfracties van PvdA, GroenLinks, D66 en CDA.  Met deze actieve opstelling in het formatieproces wil de SP investeren in een coalitie van deze partijen. 

Een stabiele rechtse meerderheid tekent zich niet af. PvdA, GroenLinks en D66 hebben zich in de campagne allen sterk gemaakt voor een sociaal-groene politiek in Utrecht. Het CDA heeft zich in mindere mate in die richting geprofileerd, maar de SP wil aanhaken bij kernwaarden van het christelijk-sociaal denken als rentmeesterschap en solidariteit.

Een coalitie van de PvdA en/of GroenLinks in combinatie met CDA en VVD is, naar het oordeel van de SP, in hoge mate ongeloofwaardig en in strijd met de campagneopstelling. Zo hebben bijvoorbeeld Ursula Blom (zittend en kandidaat statenlid PvdA) en Jan Koudijs (kandidaat statenlid GroenLinks) op 19 februari j.l. voor Webradio Driebergen verklaard dat zij beiden, samen met de SP, een provinciale coalitie willen vormen.

Een coalitie van CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en SP is nooit eerder onderwerp  geweest van serieus onderzoek. Vroegere geschillen tussen partijen zullen in een dergelijke coalitie dan ook minder een rol spelen.

De SP wil zich niet alleen stevig uitspreken in verkiezingscampagnes, maar ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen, zodat zo veel mogelijk programmapunten worden gerealiseerd. Werkers in de zorg, woningzoekenden en de Utrechtse natuur hebben allen belang bij een provinciaal bestuur waarvan de SP deel uitmaakt.

U bent hier