h

SP wil busvervoer naar provincie

6 februari 2011

SP wil busvervoer naar provincie

NIEUWE BLUNDER IN AANBESTEDING OV VRAAGT OM KOERSWIJZIGING.

De SP in Provinciale Staten van Utrecht wil het busvervoer onderbrengen bij de provincie. Het Bestuur Regio Utrecht is er niet in geslaagd de aanbesteding van het openbaar vervoer rond te krijgen. 

Deze blunder is de laatste in een reeks, en toont naar mening van de SP het onvermogen aan van deze niet democratisch gekozen bestuurslaag om te zorgen voor goed openbaar vervoer in de provincie. De SP wil ook dat de verantwoordelijk bestuurder in het BRU, burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt, zijn portefeuille neerlegt.

Lijsttrekker Anne-Marie Mineur noemt de tijd rijp om knopen door te hakken: “Laten we het streekvervoer onderbrengen bij één enkel democratisch gekozen orgaan. De provincie ligt daarvoor het meest voor de hand. Daarmee maken we een einde aan overbodige bureaucratie, geheimzinnigheid en geldverspilling. Liever nog brengen we het streekvervoer onder bij een provinciaal ov-bedrijf, zodat de kwaliteit van ons openbaar vervoer fatsoenlijk kan worden gecontroleerd.“

De SP is er een voorstander van om zo veel mogelijk overbodige bureaucratie weg te werken, en wil bovendien af van het Bestuur Regio Utrecht. Deze bestuurslaag opereert niet transparant, en hoeft ook geen democratische verantwoording af te leggen. Ook pleit de SP er al geruime tijd voor om de taken van de provincie sterk te beperken. Alleen kerntaken zoals ruimtelijke ordening en openbaar vervoer moeten nog bij de provincie blijven.

Tot slot is de SP er een voorstander van om publieke diensten zoals het openbaar vervoer opnieuw onder te brengen bij de overheid. Het onderbrengen van het streekvervoer in een provinciaal ov-bedrijf ziet Mineur als een investering die niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening ten goede zal komen, maar die ook de arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs aanmerkelijk zal verbeteren.

Op donderdag 3 februari stelde de voorzieningenrechter Connexxion in het gelijk in een zaak die het bedrijf heeft aangespannen tegen het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Als gevolg daarvan gaat de gunning aan Qbuzz niet door. Eerder al negeerde het BRU de mogelijkheid om het voormalig Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) in eigen beheer te houden, en legde het geheimhouding op over de voorwaarde voor openbare aanbesteding. 

U bent hier