h

SP roept provinciesecretaris ter verantwoording

18 februari 2011

SP roept provinciesecretaris ter verantwoording

De commotie rondom de al dan niet vertrekkende provinciesecretaris Herman Sietsma lijkt niet te stoppen. De SP fractie is verbijsterd dat Sietsma een ontslagen werknemer wijst op de veranderende opvatting met betrekking tot gouden handdrukken, terwijl hij voor zichzelf een riante regeling heeft getroffen. 

In een uitgelekte brief aan de ontslagen werknemer vraagt Sietsma haar van WW af te zien en een vergoeding te accepteren die lager is dan de te verkrijgen uitkering.

Hij beargumenteert dit verzoek als volgt: 'de publieke opinie en de opstelling van de overheid ten aanzien van afkoopsommen c.q. gouden handdrukken is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het verleden. Daartoe is de handelingsvrijheid beperkt'.

De SP is niet blij met het aanvechten van WW-rechten door de provincie, maar los van het feit of het in dit geval wel of niet terecht gebeurd is, wil de SP weten waarom Sietsma voor zichzelf geen problemen lijkt te hebben met de publieke opinie.

SP Lijsttrekker Anne-Marie Mineur: ‘Doof en blind voor de onrust die ontstaan is rondom de het vertrek van de provinciesecretaris gaat Sietsma koppig door op de ingeslagen weg. Hij vertrekt niet bij de provincie, maar gaat klussen doen voor 110.000 euro per jaar. Verder krijgt hij een riant afscheidsfeest van 12.000 euro terwijl hij niet weggaat. Tot aan zijn pensioen zit hij dus gebakken zonder verdere verplichtingen. Hoe riant kan het zijn?’

De SP laat het er niet bij zitten en wil van de secretaris horen waarom een gouden handdruk wél te rechtvaardigen is aan de top van het ambtenarenapparaat en niet bij het gewone personeel.

Een poging het afscheidsfeest, dat geen afscheid is, te verhinderen liep op niets uit. Bij de eerstvolgende vergadering zal de SP de kwestie aan de orde stellen.

Mineur: ‘ik wil precies weten wat de heer Sietsma gaat doen tot aan zijn pensioen voor deze riante vergoeding. Ook wil ik weten of de nieuwe secretaris dezelfde beloningen krijgt. Ik hoop niet dat hij of zij er ook na een paar jaar besluit weer eens wat anders te willen en vervolgens doorbetaald wordt tot de pensioenleeftijd. Verder doet Sietsma op dit moment een gooi naar het Eerste Kamerlidmaatschap, ik neem aan dat in dat geval de 110.000 euro per jaar gekort wordt’. 

U bent hier