h

SP komt écht op voor kleine ondernemers

25 februari 2011

SP komt écht op voor kleine ondernemers

In Nederland heeft meer dan 95% van de bedrijven 20 medewerkers of minder in dienst. Meer dan de helft van deze bedrijven heeft geen personeel. Bovendien werken toch zeker enige honderdduizenden ondernemers voor een inkomen onder bijstandsniveau. De SP is trots op deze ondernemers! Zij vormen de ruggengraat van de economie.

Wie vertegenwoordigt de belangen van deze kleine bedrijven? Wie stelt misbruik van inkoopmacht door grote bedrijven ten koste van kleine of huurbescherming van zelfstandigen aan de orde? In de tweede kamer is het de SP die voor een eerlijke verdeling van de kosten van ziek personeel vecht, waarbij kleinere ondernemers minder hoeven bij te dragen dan grotere, terwijl de werknemer zijn rechten behoudt.

Ook tijdens het ondernemersdebat op 9 februari j.l. in het Utrechtse provinciehuis wees SP’er Ad Meijer juist op de belangen van die kleine ondernemers en stelde hij de chantagepolitiek van winkelketens ten koste van dorpswinkels en de, voor kleine bedrijven, ontoegankelijke aanbestedingen aan de orde.

VVD-gedeputeerde Van Lunteren was vooral geïnteresseerd in groot en meer. Meer bedrijfsruimte ten koste van groen en meer high tech bedrijven, zonodig uit China. Angstvallig vermeed hij de problemen waar juist de kleine ondernemers mee worstelen.

Het wordt tijd dat hier verandering in komt. De SP zal in de Provinciale Staten juist de belangen van die kleine ondernemers verdedigen. Betere toegang tot aanbestedingsprocedures, werkbare OV-verbindingen met bedrijventerreinen, verantwoorde ondersteuning bij financieringsproblemen en een eerlijk vestigingsbeleid staan daarbij voorop.

U bent hier