h

SP verzet zich tegen 'Akkoord van Utrecht'

31 januari 2011

SP verzet zich tegen 'Akkoord van Utrecht'

De SP in Provinciale Staten van Utrecht verzet zich tegen het zogeheten 'Akkoord van Utrecht' dat gedeputeerde Krol heeft gesloten met acht organisaties op het gebied van landbouw en natuurbescherming*. De SP vindt dat de natuurorganisaties de strijd om de natuur veel te snel opgeven, en is niet tevreden met de ambities die in het akkoord worden vastgelegd. 

De SP wil de grootscheepse bezuinigingen op de natuur tegenhouden door te voorkomen dat de rechtse coalitie een meerderheid behaalt in de Eerste Kamer.

Het akkoord van Utrecht wordt op 7 februari besproken, in de laatste provinciale statenvergadering vóór de verkiezingen van 2 maart.

Een kwart van de plannen voor het netwerk van natuurgebieden in Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) wordt zonder slag of stoot opgegeven, de helft wordt opengesteld voor landbouw, en het overgebleven kwart zou wel doorgang moeten vinden. Maar zelfs bij dat laatste kwart worden geen garanties geven. De natuurorganisaties gaan er verder bij staatssecretaris Bleker voor pleiten om de normen voor de uitstoot van stikstof en ammoniak te verlagen, om zo meer landbouw mogelijk te maken.

Anne-Marie Mineur, lijsttrekker voor de SP in Provinciale Staten van Utrecht, spreekt van een vlucht naar voren, en zou de ambities veel liever tot inzet maken van de verkiezingen. “De natuur is van ons allemaal, die laten we ons niet ontnemen.”

Mineur heeft wel begrip voor de lastige positie waarin de natuurorganisaties zich bevinden. “Uiteraard zijn ze zich rotgeschrokken door de uitspraken van staatssecretaris Bleker dat alle plannen om natuur aan te kopen van tafel moeten, en dat Staatsbosbeheer zelfs grote stukken natuur zal moeten gaan verkopen. Wij zijn daar ook ontsteld over, en we verzetten ons daar hevig tegen. Maar de verkiezingen komen eraan. Als CDA, VVD en PVV in de komende verkiezingen geen meerderheid halen in de Eerste Kamer, dan staat dit kabinet met zijn brute plannen op straat. Als we nu dit akkoord tekenen, hebben we een kwart van de natuur al weggegeven.”

De SP vindt de Ecologische Hoofdstructuur van groot belang voor de stand van de natuur in de provincie Utrecht. Utrecht is een geliefde vestigingsplaats voor mensen en bedrijven, en als gevolg daarvan staat de natuur onder druk. In 2010 kreeg de provincie een rode kaart voor biodiversiteit en luchtkwaliteit. Door nu de ambities voor de aankoop van natuur, en het aanleggen van verbindingen op te geven, en te pleiten voor soepeler regels voor stikstof en ammoniak, zal die kaart alleen maar roder worden.

De SP pleit ervoor om in elk geval de gevolgen van het Akkoord te laten onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. *Natuurmonumenten, het Utrechts landschap, Staatsbosbeheer, LTO, de Agrarische Natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieu Utrecht en het Utrechts Particulier Grondbezit en Gebiedscommissies.

U bent hier