h

Soesterberg dekt gat van 10 miljoen

23 november 2010

Soesterberg dekt gat van 10 miljoen

Door woningbouw op de vliegbasis Soesterberg moet een gat van 10 miljoen worden gedicht in de begroting van Hart van de Heuvelrug. Dit levert de stemming in de Staten op over het voorstel van de SamenwerkingsOvereenKomst (SOK). De SP is het daar niet mee eens. Woningen bouw je niet om financiële tekorten in plannen te dekken, maar woningen bouw je omdat mensen moeten wonen. "En met alle problemen, veroorzaakt door de crisis, zijn juist goedkope woningen broodnodig" zegt Pieter Wout Duquesnoy.

Met minder sociale en redelijk geprijsde woningen en vooral een overschot aan dure huizen wil de provincie dat op de vliegbasis meer geld wordt verdiend. Dit is nodig om alle natuurzaken op de vliegbasis te betalen, maar ook om 10 miljoen euro te stoppen in de tekorten van Hart van de Heuvelrug. Bijna alle partijen in de Staten beschuldigen de raad van Zeist van onbehoorlijk bestuur. De Zeister raad heeft namelijk een motie aangenomen, die de bouw van teveel dure huizen tegen gaat. het zijn juist de statenfracties, die onbehoorlijk bestuur doen naar de burgers toe, zegt de SP. Afspraak was dat vliegbasis Soesterberg NIET meetelde in Hart van de Heuvelrug. En ook hebben de gemeenteraden van Soest en Zeist hun burgers beloofd dat bij nieuwe woningen steeds 1/3 deel goedkope woningen zouden zijn, 1/3 deel "middelduur" en maar 1.3 deel dure woningen. Dus juist deze twee afspraken niet nakomen, dat is minachting van je eigen burgers. Een foute beslissing in de Staten, een beslissing ook die de SP weigert te delen.

 

U bent hier