h

Provincie neemt bovenwettelijke maatregelen tegen verkeerslawaai en luchtvervuiling

28 september 2010

Provincie neemt bovenwettelijke maatregelen tegen verkeerslawaai en luchtvervuiling

Op ons initiatief heeft de provincie Utrecht besloten geen genoegen meer te nemen met de wettelijke maatregelen voor een gezonde leefomgeving.

Met een Statenbreed gesteunde SP-motie werd gedeputeerde Van Lunteren opgedragen om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat geluidsoverlast en luchtvervuiling toeneemt, ongeacht de plannen om delen van de Ring Utrecht te verbreden.

Voor Rijkswaterstaat is niet de gezondheid van burgers leidend, maar tekortschietende normen en regels voor verkeerslawaai en luchtvervuiling. Zo niet de provincie. Wij hebben vandaag gezegd dat bovenwettelijke maatregelen nodig zijn voor een gezondere leefomgeving rond drukke wegen.

Lees hieronder mijn bijdrage in de eerste termijn van het debat.

Ik kan u hier proberen te overtuigen dat meer asfalt niet de oplossing is, dat nog meer verkeer alleen maar nog meer problemen met zich meebrengt. Ik kan u vertellen dat voor veel mensen in de buurt van snelwegen het nu al niet bepaald meer prettig wonen en recreëren is.

Ik kan u proberen duidelijk te maken dat het openbaar vervoer alleen maar nóg onaantrekkelijker wordt, als je met de auto nóg sneller op je bestemming aankomt.

Of dat niet alles om economische groei zou moeten draaien, dat we tegen de grenzen van die groei oplopen, dat we om een klimaatramp te voorkomen het autoverkeer moeten afremmen in plaats van bevorderen,

Dat kán ik allemaal doen. Maar vandaag doe ik dat even niet.

Wel wil ik met u de zorgen delen van mensen uit de omgeving van de betreffende snelwegen.

Zo zijn er een heleboel mensen die nu al flink veel last hebben van het lawaai van autoverkeer in hun omgeving. Over geluidshinder wordt soms lichtzinnig gedacht, ondanks dat mensen er serieus ziek van kunnen worden. Ik neem aan dat we het er hier allemaal over eens zijn dat geluidshinder een serieus probleem is.

De zorg van deze mensen is dat het met de verbredingsplannen die overlast nog erger gaat worden. En dan zijn er wel allerlei regels en wetten die ze daartegen moeten beschermen, maar er zijn allerlei redenen om te betwijfelen of de regels wel voldoende zijn.

Zo vragen bewoners in Lunetten zich af of geluidswerende maatregelen wel op de werkelijke overlast worden gebaseerd, waarbij dus het lawaai van de A27, de A12, de Waterlinieweg en andere geluidsbronnen in samenhang worden berekend, omdat iemand bij knooppunt Lunetten echt van twee snelwegen tegelijk last heeft. Kan de gedeputeerde toezeggen dat deze cumulatieve effecten gebruikt gaan worden voor de berekeningen én bijbehorende maatregelen?

En er wordt berekend hoe erg het is met die geluidsoverlast, maar toen de bewoners van Voordorp zelf gingen meten –overigens professioneel en conform standaarden uitgevoerd- was het resultaat zo'n 9 decibellen harder dan de cijfers van Rijkswaterstaat. En de NMU heeft voor Lunetten de referentiesituatie voor 2020 in het MER-rapport vergeleken met cijfers uit 2006, en ontdekte dat volgens het MER ondanks meer verkeer het lawaai met 80 procent afneemt! Kunnen we daar op vertrouwen?

En bovendien, zijn de wettelijke normen überhaupt gezond te noemen?

Voor de luchtkwaliteit hebben mensen dezelfde zorgen. Kloppen de rekenmodellen wel? Regelmatig worden metingen gedaan die meer luchtvervuiling meten dan er volgens de rekenmodellen zou zijn. Omdat in modellen vrachtwagens schoner zijn dan in het echt, of omdat er verkeerde aantallen auto's gebruikt worden.

En wat is het effect van die snelwegverbredingen op het verkeer in de stad? Is het met het toenemende verkeer en de vele knelpunten die er nu al zijn, nog wel mogelijk om overal aan de normen te voldoen? En is er ook geld om de knelpunten dan op te lossen?

Een grote zorg van de bewoners Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan: Vianen krijgt misschien die duurzame weg, verder gaat het de hele tijd over de Ring Utrecht, zorgt de provincie er ook voor dat onze leefomgeving er niet nog verder op achteruit gaat?

Een zorg van de NMU is dat er over gesproken zou worden dat de gemeente Utrecht in de komende fases geen bevoegd gezag meer is. Klopt dat?

Ik hoop dat het College wat van deze zorgen weg kan nemen. In elk geval wil ik graag mijn collega's oproepen om samen met mij aan de bewoners in en om het planstudiegebied duidelijk te maken dat we pal staan voor een gezonde leefomgeving. En dat we ons daarbij baseren op wat werkelijk schoon en gezond is.

U bent hier