h

Financiële strop dreigt door verhuizing provincie Utrecht

21 september 2009

Financiële strop dreigt door verhuizing provincie Utrecht

CDA, VVD en ChristenUnie hebben vandaag een volstrekt onverantwoord besluit genomen door met de verhuizing in te stemmen van de provincie Utrecht naar het Fortis-gebouw in Rijnsweerd. Maar om het financiële plaatje rond te krijgen, moeten er in dat gebouw wel nog zeven verdiepingen verhuurd worden. Als dat lukt, zijn onze huisvestingslasten straks 5,4 miljoen euro per jaar. Maar als het níet lukt… -ik noem structurele leegstand in kantoren, economische recessie, bezuinigingen op de provincie- dan wordt het niet 5,4 miljoen maar 8,3 miljoen per jaar. Dat is ruim twee keer zoveel als wat we nu jaarlijks aan onze huisvesting uitgeven!

Maar daar stopt het niet. Want de provinciale bestuurslaag ligt onder vuur (en terecht). Bezuinigingen op het provinciefonds zijn al aangekondigd. Maar het kan best meer worden. En dan kunnen zeven leegstaande verdiepingen best tien leegstaande verdiepingen worden.

En daar zitten we 40 jaar aan vast. In het slechtste scenario kost dit hele grapje ons meer dan 300 miljoen euro, en een veel kleinere begroting dan nu. Maar dat is vandaag niet tot de coalitiepartijen doorgedrongen. Die hebben vertrouwen dat het college er wel uitkomt. En het college? Die heeft ook vertrouwen dat het college er wel uitkomt.

U bent hier