h

Provinciebestuur volgt SP in wens eigen energiebedrijf (update)

1 juli 2009

Provinciebestuur volgt SP in wens eigen energiebedrijf (update)

De SP Provincie Utrecht is blij verrast dat het provinciebestuur weer een grotere taak voor de provincie ziet in energieproductie. Hoewel het nog onduidelijk is welke taken het energiebedrijf volgens het provinciebestuur zou moeten hebben, ziet de SP het idee als begin van een terugkeer naar energie als publiek goed in plaats van een commercieel product.

Fractievoorzitter Freek Bersch: "Toen ik een paar weken terug een pleidooi hield voor het in eigen handen nemen van de energieproductie kwam er geen enkele reactie. Maar blijkbaar heeft het provinciebestuur beter geluisterd dan ik vermoedde. Ik heb nog veel vragen aan de gedeputeerde, maar ik ben vooral optimistisch dat de Provincie Utrecht nu eindelijk serieus aan de slag kan met de productie van duurzame energie. Misschien kunnen we van achterblijver koploper worden." Negen jaar geleden verkocht de Provincie Utrecht als een van de eerste alle aandelen van het toenmalige energiebedrijf REMU. Het grootste deel van de opbrengsten, 418 miljoen euro, wordt door het huidige provinciebestuur uitgegeven. De SP kwalificeerde dit op 8 juni jongstleden, tijdens de behandeling van de jaarrekening 2008, als 'waarschijnlijk het meest onduurzame financiële beleid ooit'. De SP-fractie heeft nog wel veel vragen. Provinciale Staten zijn niet geraadpleegd noch geïnformeerd over het plan en het gestartte onderzoek naar de mogelijkheden. Tijdens het mondeling vragenuur van de Statenvergadering van maandag 6 juli zal de SP om nadere toelichting van Gedeputeerde De Jong vragen. -- Update 7 juli: Gisteren gaf Gedeputeerde De Jong te verwachten nog dit jaar met de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek te komen. Maar ook zei hij dat we geen plan moeten verwachten voor een bedrijf dat zelf energie gaat produceren, en hij zag ook geen rol weggelegd voor het energiebedrijf om aan een solide financiële positie van de provincie bij te dragen. Hij dacht eerder aan een coöperatie van initiatieven in de provincie. De SP wil een stuk verder gaan. Energie is een publieke voorziening die niet bij de markt thuis hoort. Wat dat betreft zou een zelf producerend provinciaal energiebedrijf de controle over energieproductie (en de duurzaamheid ervan) weer bij de politiek leggen, en niet bij commerciële bedrijven.

U bent hier