h

Hello, Goodbye Soesterberg

12 juni 2009

Hello, Goodbye Soesterberg

"Hello Goodbye" is de naam van het feest op zaterdag 13 juni omdat de vliegbasis natuur wordt. En de omzetting van vliegbasis naar belangrijke schakel in de Ecologische HoofdStructuur gaat ook echt door. Zowel de gemeentes Soest en Zeist als de Provinciale Staten hebben hiermee ingestemd. 

Voor de SP is er in het uiteindelijke ruimtelijk plan een hele hoop verbeterd. Vier moties, die in 2008 door de SP zijn ingebracht maar nog even verder achter de hand zijn gehouden, zijn allen overgenomen in dit definitieve plan. Geen dure museumtunnel, geen extra gemotoriseerd vliegverkeer, geen golfbaan en ook de shelters, die in de natuur liggen, zullen niet met bedrijvigheid gevuld worden. Grote winst, dus.

Niet alle bijna 500 hectare wordt natuur, er blijft een kleine defensiebasis en er komt een militair museum. En er worden huizen gebouwd op de aansluiting met Soesterberg Noord. De 15 hectare, die hiervoor wordt gebruikt, mag wat de SP betreft nog wel wat minder, vandaar ook dat we steun hebben gegeven aan een amendement van de PvdD. Wel is het goed dat er ook sociale woningen komen en doorstromerswoningen, heel belangrijk voor deze regio. Op een officiële kaart van de omgeving van de vliegbasis zie je een heleboel stukken villawijk. Omdat in de legenda hier een gouden kleur voor staat heb ik dit maar meteen de goudkust genoemd. Een toename van sociale en middeldure woningen alhier is dus een belangrijke zaak. Hoe nu precies verder? We moeten zorgen dat de EHS en de corridors voor de natuur sterk en stevig zijn gegrondvest. En dat we over niet al te lange tijd hier heerlijk kunnen wandelen en genieten. Maar eerst een feest.

U bent hier