h

Vliegbasis Soesterberg: 4 keer SP succes.

26 mei 2009

Vliegbasis Soesterberg: 4 keer SP succes.

Bij de behandeling van het concept ruimtelijk plan voor de vliegbasis Soesterberg bracht de SP vier moties. Daarvoor klonk veel instemming vanuit PS. 

Sommige fracties wilden zich nog niet vastleggen: "kom maar terug bij het definitieve plan". Dus heeft de SP deze moties toen niet verder in stemming gebracht. De vier moties zullen niet meer worden afgestoft. In het definitieve plan zijn alle vier de moties gewoon uitgevoerd.

Met dank aan de gedeputeerde, die eerder zei dat "de ontwikkeling zeker in lijn met de wensen van PS zal plaatsvinden". Dus geen golfbaan in de EHS, geen extra motorvliegtuigen. Ook de ordinair dure tunnel onder de runway is van de baan. En het gebruik van shelters, die liggen in de ecologische corridor, voor bedrijvigheid is ook een halt toegeroepen. Er ligt nu een realistisch plan.

We zullen nog wel moeten voorkomen dat er heel veel en heel duur gebouwd moet worden, omdat de overheid te weinig geld over heeft voor dit natuurplan. Op 11 juni weten we meer.

U bent hier