h

Geen baggerstort in Amersfoort

20 april 2009

Geen baggerstort in Amersfoort

De SP heeft, als enige fractie in de provincie Utrecht, tegen de structuurvisie voor de baggerstort in Vathorst gestemd. Er is wel niet meer sprake van een grote, natte stort van rivierslib en -bagger, maar de nu gekozen oplossing ligt wel heel dicht tegen een woonwijk aan. 

Recentelijk zijn er weer onderzoeken, die vertellen dat de hele baggeropslag niet zo veilig is als we allemaal willen geloven. En dan is volgens de SP op dit moment het "Nee, tenzij" principe van belang. Er mag niet zomaar gespeeld worden met gevaren voor de inwoners van Vathorst.

De opmerking dat de woonwijk ook al dicht bij de snelweg ligt, mag natuurlijk geen reden zijn dan deze mensen ook maar een ander risico erbij te laten lopen. De gedeputeerde stelt dat we als provincie gekozen hebben om onze eigen bagger op te slaan. Er is daarvoor geen noodzaak, geeft hij toe. En ook zal, door handel en markt, het helemaal niet zeker zijn dat op deze stort dan ook de Utrechtse bagger gestort zal worden.

De SP ziet ook wel dat het principe "de vervuiler betaalt" hier moeilijk toe te passen is, maar ook gedeputeerde staten weten dat in onze zeer druk bevolkte provincie voor extra risico's helemaal geen plaats is.  

U bent hier