h

Niet álle Statenleden willen meer geld tijdens recessie

11 februari 2009

Niet álle Statenleden willen meer geld tijdens recessie

De SP-statenfractie Utrecht vraagt de Tweede Kamer niet om een hogere beloning. De SP riep ook de andere fracties op een oproep voor 23 procent meer vergoeding niet te steunen. 

Het Inter Provinciaal Overleg (de koepel van de twaalf provincies) nam het initiatief tot de oproep, maar spreekt ten onrechte van 'de Statenleden van Nederland'.

Bijna 15 procent van alle Statenleden van Nederland -allemaal lid van de SP- heeft elke keer dat deze discussie opkwam aangegeven de verhoging van de vergoeding onnodig en ongepast te vinden. De laatste keer was minder dan een jaar geleden.

In reactie op de oproep van het IPO stuurde SP-fractievoorzitter Freek Bersch deze brief naar alle collega-Statenleden uit Utrecht.

Beste collega's, Terwijl we in een zware recessie terecht komen, vele duizenden Nederlanders hun baan kwijtraken, en er gesproken wordt over noodmaatregelen als langer werken en extra bezuinigingen op de AWBZ om de staatsschuld enigszins te verkleinen, roepen Statenleden op dat het onfatsoenlijk is als ze er niet 23 procent beloning bij krijgen.

Ook al zou de vergoeding voor Statenleden achterlopen bij andere volksvertegenwoordigers, dan nog zijn er op dit moment urgentere zaken waar dat geld aan besteed kan worden om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Voor ons is het Statenwerk nota bene niet meer dan een nevenactiviteit. Er zijn anderen die dat geld harder nodig hebben.

Ik wil dan ook de oproep doen, om de oproep van het IPO niet te steunen. Op het moment dat grote groepen mensen de broekriem moeten aanhalen, moeten juist volksvertegenwoordigers laten zien dat we de gevolgen van de economische crisis met z'n allen moeten dragen, wij voorop. Voor alle duidelijkheid, de SP-fractie steunt de oproep van het IPO dus niet.

Met vriendelijke groet, Freek Bersch

U bent hier