h

Nog meer asfalt in Utrecht?

9 december 2008

Nog meer asfalt in Utrecht?

 

Tot hier en niet VERDER!

Slechte plannen van Rijk en provincie komen als donkere wolken op ons af. Nieuwe snelwegen dreigen er te komen. Gestudeerd wordt op wegen dwars door Leidsche Rijn, Rhijnauwen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rijnenburg, Arkemheen-Eemland, Hoogland-west en Birkhoven. 

Maar ook het 'opwaarderen' van de Noordelijke Randweg Utrecht tot snelweg wordt bestudeerd.

Dat is om de verkeersinfarct rond Utrecht en Amersfoort te beteugelen, maar iedereen weet dat nieuwe wegen ook nieuwe auto's aantrekt. Een lapmiddel dus, met grote consequenties voor onze leefomgeving. Duurzame mobiliteit, dat is wat we nodig hebben. Maar het openbaar vervoer en de fiets komen er bekaaid vanaf in de studies die nu voorliggen. Kom in beweging voor natuur, schone lucht, klimaat en duurzame oplossingen

  1. Informeer jezelf Dit is de site van het projectbureau van Rijk, provincie en gemeenten. Daar vind je de startnotities Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken. http://www.ikgaverder.nl Dit is de site van het actiecomité in Leidsche Rijn http://www.vananaarbelachelijk.nl/
  2. Teken de petitie van de Natuur en Milieufederatie Utrecht: http://www.utrechtsnelweg.nl
  3. Stuur dit bericht door
  4. En kom naar een van de informatie- en inspraakavonden om je protest te laten horen:

Informatieavonden Startnotitie Ring Utrecht

• Woensdag 10 december 2008, De Blokhoeve, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein • Dinsdag 16 december 2008, Het Vechthuis, Jagerskade 13-15 3552 TL Utrecht • Donderdag 8 januari 2009, Aristo Zalen, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht • Maandag 12 januari 2009, Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32, 3541 BG Utrecht Op deze avond is er ook een plenaire hoorzitting om 20 uur.

Informatieavonden Startnotitie Knooppunt Hoevelaken

• Donderdag 11 december 2008, Restaurant Oud Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden • Donderdag 18 december 2008, Partycentrum ’t Hooghlandt, Kerklaan 1-3, 3828 EA Hoogland • Woensdag 7 januari 2009, Dorpshuis & Zalencentrum De Belleman, Eendrachtstraat 97, 3785 KT Zwartebroek

Kun je niet op een van de informatie-avonden komen, spreek dan in per e-mail of telefonisch. Dat werkt zo:

Van 5 december 2008 tot en met 16 januari 2009 kan iedereen die daar belang bij heeft een reactie geven op de planstudies. Dit kan via een digitaal reactieformulier op www.inspraakpunt.nl of door een schriftelijke reactie te sturen naar het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat. Inspreken kan ook mondeling via telefoonnummer (070) 351 9603 of via emailadres: inspraakpunt@inspraakpunt.nl. (Tekst van www.ikgaverder.nl)

Wil je de SP helpen met het verzet tegen deze plannen, wil je ons uitnodigen voor een lokale bijeenkomst over dit onderwerp, of heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar freekje@tomaatnet.nl

U bent hier