h

Unanieme steun SP-voorstel duurzaam beleggen

12 november 2008

Unanieme steun SP-voorstel duurzaam beleggen

Deze week werden in de provinciale Staten van Utrecht de beschouwingen uitgesproken voor de plannen voor het komende jaar. Tijdens de vergadering werd een motie van de SP met unanieme stemmen aangenomen die de provincie Utrecht vraagt zoveel mogelijk van haar vermogen van 750 miljoen euro te beleggen in duurzame fondsen.

SP-Statenlid Van Gemert: ” Natuurlijk vinden we nog steeds dat de provincies veel te veel geld hebben en zouden we liever zien dat het terecht komt bij de belastingbetalers die deze bedragen op moeten hoesten. Maar als de meerderheid van de Staten het financiele beleid steunt, moeten we voorlopig even roeien met de riemen die we hebben. Ik ben blij dat we in de discussie over het oppotten van vele miljoenen door provincies en in het licht van de kredietcrisis dit succes hebben weten te behalen”.

De provincie heeft 750 miljoen euro in kas en kan dat niet zomaar verplaatsen. Zo heeft zij te maken met randvoorwaarden zoals de kredietwaardigheid van fondsen en de verplichting het geld zo risicoloos mogelijk te verspreiden over verschillende banken.

Zo’n 150 miljoen blijkt echter op korte termijn duurzaam geinvesteerd te kunnen worden. Dat wil zeggen dat niet geinvesteerd of belegd wordt in bedrijven of fondsen die bijvoorbeeld handelen in clusterbommen, onnodig bossen kappen of het milieu vervuilen.

Gedeputeerde Raven heeft verder toegezegd met duurzaamheidscriteria te komen als het gaat om het vermogensbeheer van de provincie. Duurzaam beleggen was niet het enige behaalde succes. Tot verbazing van de SP wisten de gedeputeerden niet of de provincie streekproducten aanbiedt in haar catering, maar gedeputeerde Binnenkamp beloofde het uit te zoeken.

Indien het niet het geval is zal de SP met voorstellen op dat punt komen om deze meestal biologische producten te stimuleren. Ook komt er een notitie over de ambitie van de provincie in 2010 klimaatneutraal te zijn.

Van Gemert: “Het blijkt dat de ambtenaren nog niet eens hun vliegkilometers compenseren, iets dat bij veel organisaties allang normaal is geworden. We twijfelen of de provincie haar doelstelling gaat halen. Zo werd bijvoorbeeld een motie onder leiding van de Partij voor de Dieren die vroeg om meer biologische producten weggestemd door de coalitie en zelfs Groenlinks.

Dat belooft wat voor de duurzame ambities!” Helaas werd geen van de door de oppositie ingediende financiele voorstellen gesteund door de nieuwe coalitie, die de begroting stevig had dichtgetimmerd. Van de zo gewenste verandering in bestuurscultuur naar aanleiding van de coalitiecrisis afgelopen zomer was dan ook geen sprake.

U bent hier