h

Het kwartje is gevallen

11 november 2008

Het kwartje is gevallen

Het percentage van inwoners met diverse culturele achtergronden blijft groeien (volgens CBS: binnen de Provincie Utrecht wonen inwoners met een diversiteit van verschillende culturele achtergronden. Zo was het aantal niet westers allochtonen in provincie Utrecht in 1995 8,1% en in 2008 11.4% ) Een maatschappij die samengesteld is uit verschillende groepen, betekent dat ook het beleid en het bestuur rekening zal moeten houden met deze diversiteit. 

Om een juist beleid te maken moet men eerst bewust zijn van hoe onze maatschappij in elkaar zit en hoe we dichterbij mensen kunnen komen. Hiervoor is een bewustzijn nodig van wat de maatschappij nodig heeft en hoe deze inwoners benaderen kunnen worden. Dat heeft SP keer op keer tijdens commissies en statenvergadering herhaald en duidelijk gemaakt.

Zo ook in de laatste Statenvergadering van 10 november waarbinnen we het jeugdzorg beleid besproken hebben. Het is duidelijk merkbaar, dat de toon is veranderd en het beleid is aangepast sinds de SP dat in de commissies en Statenvergaderingen herhaaldelijk aan de orde heeft gesteld. Het woord diversiteit komt tegenwoordig bij verschillende onderwerpen terug.

De SP is tevreden over het nieuwe beleid dat op basis van een juiste analyse de knelpunten en de krachten benaderd . Maar als het aan de SP ligt, zal er nog meer gedaan moeten worden. Zoals: de wachtlijst zo snel mogelijk naar nul, minder geld naar managers en meer geld naar de jeugdzorg zelf.

Daarnaast verwacht de SP dat de bezuiniging op het AWBZ de wachtlijst in negatief zin zal gaan beïnvloeden, want de cliënten die op dit moment zorg of hulp krijgen op basis van de AWBZ regeling, zullen door de bezuiniging op de AWBZ, vanaf 1 januari 2009, ergens anders naar zorg en hulp gaan zoeken, dat geldt dus ook voor jeugdzorg.

De SP pleit er daarom voor om een extra maatregel te treffen om de problemen bij jeugdzorg te voorkomen. Gesignaleerd is namelijk dat er vooral externe factoren zijn die de wachtlijst negatief kunnen beïnvloeden, zoals de extra druk in de zomervakantie. “Gelukkig hebben we een aantal van onze belangrijke standpunten en ideeën terug kunnen zien in het nieuwe beleid van de provincie Utrecht”, aldus Younis Lutfula, statenlid voor de SP. “Het blijkt dat we het niet voor niets hebben herhaald, want het kwartje is gevallen.”

U bent hier