h

De economie van Vliegbasis Soesterberg

15 oktober 2008

De economie van Vliegbasis Soesterberg

Op maandag 6 oktober heeft de Kamer van Koophandel Midden Nederland/Gooi-, Eem- en Flevoland een presentatie gegeven aan leden van de statencommissie Ruimte, Groen en Water. Zij waren vergezeld door notabelen van VNO/NCW en de Soester Zakenkring. 

Een stortvloed van informatie daalde neer op de commissieleden. Het uitgangspunt was de bedrijfsmatige “zonering” op en rond de vliegbasis. Een vreemd moment voor deze presentatie, het concept ruimtelijk plan is immers al vastgesteld en ook hebben alle belangenclubs hun momenten van inspraak voor de zomervakantie gekregen. Door de commissievoorzitter werd gesteld dat inspraak ten alle tijden mag worden aangevraagd en dat alleen de KvK op dit moment een verzoek hiervoor had ingediend.

Met de zonering wordt bedoeld dat elke plek op de vliegbasis een eigen economische activiteit moet krijgen. Intensivering van activiteiten op het museumkwartier (wervingscentrum defensie) is daar een voorbeeld van. Een ander voorstel was concentratie van zorg en wellness (zorghotel) op de “pleisterplaats”, de Montgommery-as.

En natuurlijk het uitbreiden van het wonen (groen wonen) op Soesterberg Noord. Hiervoor dienen een groot aantal bedrijven te worden verplaatst, het voorstel is uitbreiding bedrijventerrein Richelleweg.

De SP fractie had daarbij nog enkele kritische vragen. Zoals het in de inspraak genoemde verlies van 1130 hoogwaardige banen door vertrek van defensie. In principe zou er dan op Gilze-Rijen dus die 1130 bijgekomen moeten zijn, toch?

Het antwoord hierop was (wederom) niet volledig duidelijk, de extra woningbouw zou vanzelf ook banen aantrekken (waarvoor bedrijven extra op Richelleterrein) en Camp New Amsterdam zou ook vele nieuwe banen kunnen opleveren.

De vraag of bedrijven uit Soest, in plaats van de uitbreiding op de Richelleweg, gebruik konden maken van de oudere bedrijventerreinen rond Amersfoort werd negatief beantwoord. Daar zou amper ruimte zijn.

U bent hier