h

Vliegbasis Soesterberg: van lawaai naar natuur

9 juli 2008

Vliegbasis Soesterberg: van lawaai naar natuur

Op 23 juni werd beslist over het concept ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg. Nu moesten Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zeist en Soest beslissen welke ruimtelijke richting men op wil. Een beslissing over de “denkrichting” maar ook over concrete ruimtelijke plannen. 

Nou, wat de SP betreft is de denkrichting al vastgelegd in het rapport van het Urban Land Institute. De vliegbasis moet een sterke rol hebben in de EHS, het moet een natuurpark zijn met natuurlijke recreatie waar vele dieren een prachtige overstap kunnen maken van de Veluwe tot aan het Groene Hart.

Maar de plannen, die nu in het concept beschreven zijn geven al allerlei “extra's” zoals woningbouw, verplaatsen van bedrijven en bedrijvigheid op de basis. En het financiële plaatje is niet gebouwd op het stevige schraalgrasland, maar op drijfzand.

Ook zijn er tijdens allerlei inspraak- en hoorzittingen nog vele extra plannen aangedragen. De vraag is dan ook met welke plannen we verder willen. Voor de SP staat vast dat EHS en natuur hier de boventoon moeten voeren. Geen golfterrein dus. En nu de bewoners van Soesterberg eindelijk verlost zijn van de vliegherrie, moeten we dus niet een achterdeur open houden om toch weer vele motorvliegtuigen te laten landen en opstijgen. Die tijd is voorbij.

De aantasting van de natuur-corridor (de doorgang voor dieren om van het ene natuurgebied naar het andere te trekken) aan de Dolderse kant staat al heel erg onder druk. Deze flessehals loopt namelijk dwars door Camp New Amsterdam, dat dus van defensie blijft. Om dan ook nog eens in de shelters, die daar vlak naast liggen, bedrijvigheid toe te laten vindt de SP niet slim.

De SP heeft dan ook vier moties ingediend om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan. Helaas waren de meeste partijen (nog) niet bereid om die keuze nu al te maken. De moties hebben we dus aangehouden, dat wil zeggen dat bij de bespreking van het definitieve plan deze moties misschien wel op grotere steun kunnen rekenen en deze ontwikkelingen dan alsnog gestopt worden.

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” zegt statenlid Duquesnoy, “maar het zou beter geweest zijn die mogelijke ontwikkelingen nu al een halt toe te roepen”.

Dan was er nog het financiële plaatje, bijvoorbeeld de 9 miljoen Euro voor een museum-tunnel onder de landingsbaan. Toevallig was vandaag de staatssecretaris van Defensie in het huidige luchtvaartmuseum in Soesterberg. En of Defensie met zoveel miljoenen over de brug gaat komen is wel heel erg twijfelachtig.

De SP vindt dat er veel slimmer kan worden omgegaan met dit gebied en dat bijvoorbeeld een 16 miljoen kostende lightrail of een bezoekerscentrum in Guggenheim-stijl niet gewenst zijn. Tegen eind 2008 zullen we meer zekerheid hebben en moet het definitieve plan worden vastgesteld.

U bent hier