h

Een duurzame visie op energie?

27 mei 2008

Een duurzame visie op energie?

Gedeputeerde De Wilde vroeg de commissie Milieu gisteren om mee te denken over de visie van de provincie op energiebesparing en duurzame energie. Zijn eigen nota werd goed ontvangen, maar SP-statenlid Freek Bersch gaf allereerst zijn eigen visie welke een stuk verder ging dan het conceptstuk van het college. 

Bersch bepleitte allereerst veel meer prioriteit te geven aan zonne-energie. Zonne-energie is niet de meest rendabele vorm van duurzame energie, maar er is overal ruimte voor, op daken of op geluidsschermen langs de snelweg.

Van biomassa zou juist terughoudend gebruik gemaakt moeten worden. Zolang over de duurzaamheid van biomassa van buiten onzekerheid is, zou het niet geïmporteerd moeten worden, aldus Bersch. En verder moet het zo dicht mogelijk bij de bron in energie worden omgezet, om te voorkomen dat de energiewinst verloren gaat door transport.

Bersch bepleitte verder een paragraaf over compensatie van energie, relevant voor organisaties die klimaatneutraal willen worden, waaronder de provincie zelf. Bosaanplant wordt hiervoor ook door de provincie als optie gezien, terwijl dit een groot ruimtebeslag heeft en vaak conflicten over land met zich meebrengt.

De conclusie zou dan ook moeten zijn dat dit geen duurzame vorm van compensatie is. Beter is het steunen van duurzame energieopwekking of energiebesparing in arme landen.

Een andere, onderbelichte vorm van energiebesparing is hergebruik. De provincie zou een rol kunnen spelen in het verzamelen en voor hergebruik geschikt maken van afval, met name plastic, hout en metaal. De gedeputeerde gaf aan dat de provincie hierin geen wettelijke taak heeft, maar wel wilde nadenken over de mogelijkheden. Aangezien hergebruik met meer dan energiebesparing te maken heeft, concludeerde Bersch dat de commissie hierover later maar eens verder moest praten.

Bersch vroeg verder aandacht voor de energieverspilling bij bouw en sloop. Duurzaam slopen zou in elk geval een aandachtspunt moeten zijn, wat tot doel heeft zo te slopen dat het steen, hout en metaal uit een gebouw hergebruikt kunnen worden. Iets anders is de golf aan sloopprojecten in zogenaamde probleemwijken. Huizen die soms pas dertig of veertig jaar staan worden alweer afgebroken, wat een enorme energieverspilling betekent.

Sowieso zou er in de bouwwereld meer aandacht moeten zijn voor de levensduur van gebouwen, die steeds met de vooruitgang in technologie steeds korter lijkt te worden. De inbreng van de commissie wordt nu door de gedeputeerde meegenomen bij het opstellen van een definitief stuk.

U bent hier