h

Driebergen-Zeist, Knooppunt in het Groen.

2 april 2008

Driebergen-Zeist, Knooppunt in het Groen.

Station Driebergen-Zeist is een knooppunt. Gelegen tussen Utrechtse Heuvelrug en Zeist lag de spoorlijn Haarlem-Amsterdam-Arnhem-Duitsland vroeger behoorlijk in het groen. Een klein stationnetje tussen Driebergen en Zeist maakte uitstappen voor de gegoede burgerij mogelijk midden op onze Heuvelrug. 

Tegenwoordig is het een stenen gebied, veel parkeerplekken en verspreide gebouwen, weinig bomen. Een stukje verder zitten nog mooie bospartijen en landgoederen, maar helaas heb je bijna altijd last van de stilstaande auto's op de Hoofdstraat.

De trein en de auto kunnen hier slecht met elkaar overweg. Daarom ook moet de overweg verdwijnen en zal er een tunnel komen onder het spoor. Driebergen en Zeist zijn al heel erg lang bezig, vele plannen zijn al op papier gezet en hebben de prullenmand weer gevonden. Maar op 1 april hebben de gemeentes Zeist en Utrechtse Heuvelrug, in een gezamenlijk debat en een synchrone raadsvergadering een visie over dit stationsgebied aangenomen.

Een groene visie over de ontwikkeling als de ondertunneling een feit zal zijn. De concept-plannen, die gebaseerd zijn op de visie, gaan gelukkig vooral uit van het groen en niet van massaliteit. Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. In de visie ontbrak verrassend de ecologie. Natuurlijk, Zeist West wees heel nadrukkelijk op het onbreken van aandacht voor de EHS in deze visie.

Dit commentaar werd door beide raden ter harte genomen. Net zo trouwens als het feit dat vrijwel door iedereen bouwen op de renbaan achter Phoenix wordt afgewezen. Een aantasting van een natuur-corridor, dus daar moet je met je handen avnaf blijven. Ook het college was het met deze redenering van de raadleden eens en gaf toe dat bebouwing op die plek eigenlijk niet kon.

Het valt buiten de rode contour en "deze rode contour is heilig" volgens wethouder Berkhout. De SP fracties brachten een amendement in. Daarmee werd de steun van de gemeenteraden nadrukkelijk verwoord, zodat de colleges met het volste vertrouwen de discussie aan kunnen gaan met de andere partijen.

Het amendement riep tevens deze colleges van B en W op om de visie verder uit te bouwen, in samenwerking met andere partijen als Provincie en Prorail. Na enige discussie is dit amendement dan ook met een overweldigende meerderheid in beide raden aangenomen. Zie hiervoor ook www.zeist.sp.nl

U bent hier