h

Verkiezingen

13 februari 2015

Interpellatie Tour de France: "het is maar een ton"

Alleen procedureel even goed regelen en dan is het prima om alvast een ton uit de jaarrekening 2014 te halen voor de Tour de France, zodat de gedeputeerden straks ook aan mogen schuiven bij de feestelijkheden. En: het is maar een ton. Waar maakt de SP zich druk over? Lees verder
10 februari 2015

Staten volgen SP en CU: ergste locaties roet snel aanpakken

Niet wachten op het Rijk, maar op korte termijn de ernstigste plekken met ultrafijnstof aanpakken. Een initiatiefvoorstel van SP en ChristenUnie met die strekking werd aangenomen in de Statenvergadering van 9 februari. 

Lees verder
8 februari 2015

Aftrap campagne mooi feestje

In een bomvolle zaal in Amersfoort heeft de SP op zaterdag 7 februari de campagne voor de Statenverkiezingen van 18 maart feestelijk afgetrapt. 

Het programma zou om 14.30 uur beginnen, maar dat liep uit. Tijdens de wandeling vanaf De Moed had Emile Roemer namelijk nogal wat aanspraak op straat.

Lees verder
6 februari 2015

Werkgelegenheid lager geschoolden boeit college niet: interpellatie SP

De SP-fractie heeft de afgelopen jaren met nadruk de werkgelegenheid voor lager geschoolden op de agenda gezet. Vele miljoenen zijn er naar de ‘Economic Board Utrecht’ (EBU) geschoven om de economie en werkgelegenheid aan te jagen. Ook na diverse aangenomen moties en Statenvragen van de SP kan of wil het college van Gedeputeerde Staten echter geen harde cijfers aanleveren over de oogst aan de onderkant van de arbeidsmarkt. SP-fractievoorzitter Ad Meijer is het zat en gaat de gedeputeerde aan de tand voelen in de Statenvergadering van 9 februari.

Lees verder
29 januari 2015

Luchtfietserij provincie bij bijdrage Tour de France (update)

Foto: SP
De SP zal bij de aankomende Statenvergadering op 9 februari een interpellatie aanvragen over het creatief boekhouden van GS, met betrekking tot een bijdrage aan de Tour de France.

Statenlid Boer: “Dit is heel raar. Eerst is het geen taak van de provincie, en nu opeens is er toch een ton gevonden om een bijdrage te doen. Best raar nu de provincie gewoon buslijnen afschaft, en overal verder het mes in zet. En dat zijn wel taken van de provincie. De prioriteiten van deze bestuurders zitten duidelijk in de knoop. 

Lees verder
26 januari 2015

Ook Veenendaal staat in de startblokken

De Provinciale-Statenverkiezingen zijn hèt moment om af te rekenen met het afbraakbeleid dat Rutte op Nederland loslaat." Dat zei kandidaat-Statenlid Jan Breur op de ledenbijeenkomst van SP-afdeling Veenendaal.

Ook Veenendaal staat dus voluit in de startblokken om er stevige campagne neer te zetten. Voor het volledige artikel, klik hier.

Lees verder
8 december 2014

SP kiest voor werk, energiebesparing sociale huur en versterking openbaar vervoer

De komende jaren moet de Provincie alles uit de kast trekken om werk te scheppen voor lager opgeleiden, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen en het versterken van publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer. Dat is de inzet van de Utrechtse SP-Statenfractie bij het debat over de begroting voor komende jaren, op
8 december 2014.  

Lees verder
2 november 2014

SP-lijsttrekker Ad Meijer: “Wij moeten het verschil maken!”

Tijdens de regioconferentie van 1 november kozen de afgevaardigden van de Utrechtse SP-afdelingen Ad Meijer als lijsttrekker bij de Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Belangrijke verkiezingen, zeker omdat  de kersverse Statenleden straks stemmen over de samenstelling van de Eerste Kamer. Ad riep de leden op tot een stevige campagne: “Wij kunnen, nee we moeten het verschil maken, om het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer te ontnemen en voor een ander geluid in de Staten!”

Lees verder
8 oktober 2014

Strijd voor behoud busvervoer wijken en dorpskernen!

Het busvervoer in de Provincie Utrecht wordt uitgekleed. Gesteund door de meerderheid van de politieke fracties in Provinciale Staten van Utrecht, wil Gedeputeerde Staten buslijnen opheffen zodat een aantal wijken en dorpskernen geen busvervoer meer krijgen. De SP verzet zich.

Lees verder
10 september 2014

Suzanne komt, Anne-Marie gaat

Tijdens de statenvergadering van 10 september werd de wisseling van de wacht in de SP-fractie officieel bekrachtigd, met het afscheid van Anne-Marie Mineur en de benoeming van Suzanne van de Gein als statenlid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier