h

SP: versoepeling afmeerregels binnenschippers verbetering

21 juni 2014

SP: versoepeling afmeerregels binnenschippers verbetering

Actieve binnenvaartschippers mogen in het Merwedekanaal voortaan langer een ligplaats innemen dan 7 dagen zonder daarvoor een vergunning aan te vragen. Dit schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Ad Meijer.

In april van dit jaar kwamen er berichten binnen van binnenvaartschippers die afgemeerd lagen in het Merwedekanaal. Deze berichten hadden betrekking op een plotseling intensieve controle langs het kanaal, gevolgd door verwijderingsacties namens de provinciale overheid onder dreiging van dwangsommen en het uitschrijven van processen verbaal.

De Provincie Utrecht gaf toen in een ambtelijke reactie aan dat gebleken was dat binnenvaartschepen langdurig afgemeerd lagen in het Merwedekanaal. De Provincie noemde dit een ongewenste situatie. Om handhaving mogelijk te maken was het verkeersbesluit aangepast. Binnenvaartschepen mochten daardoor max 7x24uur een ligplaats innemen en vervolgens minstens een week niet.

Door het opnemen van deze clausule was handhaving mogelijk en dat gebeurde dus ook. Dit verkeersbesluit gold voor het hele Merwedekanaal, dit omdat GS Utrecht mandaat heeft verleend aan GS Zuid-Holland. Een dergelijk besluit is in Utrecht op de rivier De Eem eveneens aan de orde.

Naar het oordeel van de SP-fractie werden hier niet alle belangen op een redelijke manier afgewogen. Allereerst kan het Merwedekanaal moeilijk vergeleken worden met De Eem. Het Merwedekanaal is aanzienlijk belangrijker voor de binnenvaart, die zich op dit moment in een crisis bevindt. Het is voor veel schippers erg lastig om werk te vinden. Daardoor liggen zij vaker onvrijwillig langs het kanaal afgemeerd. Het handhavingsbeleid maakte dat schippers zich zeer onwelkom voelen. ln hun eigen bewoordingen: "Opgejaagd wild en behandeld als criminelen."

SP-statenlid Ad Meijer is blij dat het provinciebestuur inmiddels meer oog heeft voor de belangen van de binnenvaartschippers. “Deze mensen worden zwaar getroffen door de crisis en moeten niet onnodig gehinderd worden door de overheid.” De SP zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.  

Reactie toevoegen

U bent hier