h

Bijdrage SP Debat Coalitieakkoord

18 april 2011

Bijdrage SP Debat Coalitieakkoord

Voorzitter,

Ons Groene Linkse zusje staat op het punt te gaan trouwen met een foute man.  Wat zeg ik: drie foute mannen.  En namens de familie wil ik toch graag een paar woorden spreken. Misschien dat ze zich bedenkt, nu of in de toekomst. Ik wil haar laten weten: ze blijft altijd welkom in de familie waarin duurzaam en sociaal centraal staan. Die drie mannen waarmee ons groene, linkse zusje een verbond wil aangaan, zijn geen onaardige kerels. Maar ze gaan wel aan de gang om alles af te breken waar GroenLinks steeds tegen zei te willen strijden. De SP begrijpt best dat ze zich heeft laten verleiden om plaats te nemen in het huwelijksbootje. Maar we denken ook dat ze wel erg verliefd is, en niet ziet wat die plaats haar — en ons allemaal — kost. En vooral: het had ook anders gekund. Mariëtte, word wakker. Doe het niet.

Allereerst: de zorg. De regering heeft besloten om de Jeugdzorg bij de gemeenten onder te brengen. Wij zijn daar vóór. De SP heeft onderzoek gedaan bij medewerkers in de Jeugdzorg en daaruit blijkt dat dat voorstel op brede steun kan rekenen. Maar hoe gaat het college dat doen? Wij zien geen pro-actieve houding in dit coalitieakkoord, en dat is echt nodig. Er is veel werk aan de winkel. Niet achteroverleunen tot de regering alles heeft voorgekauwd, maar zelf aan de slag. We mogen de kwetsbare kinderen om wie het gaat, niet loslaten tot we weten dat ze veilig terecht komen. Het geld wat wij nu aan hen besteden, moet bij die kinderen terecht komen. Wij zijn bang dat deze coalitie hier vooral een bezuinigingsmaatregel in ziet. Mariëtte, word wakker. Doe het niet.

Voorzitter, de woningmarkt is op dit moment één grote ramp. Er zijn bij lange na niet genoeg huizen in onze provincie, de regering neemt maatregelen die zorgen dat de huren met sprongen stijgen, en zij doet er verder alles aan om te zorgen dat huizen onbetaalbaar worden voor mensen die geen geldboom in de tuin hebben. De regering kiepert sociale huisvesting over de schutting bij de provincie. De provincie kiepert sociale huisvesting over de schutting bij de gemeenten. En de gemeenten zijn de melkkoe die toch al overal voor opdraaien, dus die kiezen er liever voor om dure huizen neer te zetten dan dat ze toeleggen op sociale huisvesting. Kent u de verhalen van mensen die 10, 15 jaar moeten wachten op een eengezinswoning? Vijftien jaar! Ik begrijp nu waarom de regering vrouwen hun eicellen in laat vriezen. Wij kunnen dit niet laten gebeuren. De VVD wil zich alleen maar inspannen om huizen neer te zetten voor de werknemers van al die bedrijven die ze vanuit China en India naar Nederland halen. Maar wat moet er gebeuren met de Utrechtse Henk en Ingrid, of — vooruit, voor GroenLinks, met Frodo en Lidewij —, die het moeten redden met een heel bescheiden inkomen? Mariëtte, word wakker. Doe het niet.

Voorzitter, deze provincie dreigt vol te komen liggen met asfalt. Overal worden snelwegen verbreed, en door Amelisweerd, waar in de jaren tachtig zo fel voor gestreden is, lijkt de breedste snelweg van Nederland te komen liggen. De inwoners organiseren zich massaal, in Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Voordorp, Lunetten, Houten, Haarzuilens. Ze verzetten zich tegen de bedreigingen die uitgaan van al die snelwegen. Ze maken zich zorgen om het lawaai, het fijnstof en het verlies aan natuur. U heeft zaterdag ongetwijfeld ook Zembla gezien over de schokkende gevolgen van fijnstof. Hier had GroenLinks het verschil moeten maken. Maar de zevenbaanswegen door Amelisweerd heeft GroenLinks vóór de onderhandelingen al weggegeven, en hoewel het Meest Milieuvriendelijke Alternatief van de Kracht van Utrecht wordt genoemd, wordt het bij voorbaat al op een zijspoor gezet. Mariëtte, word wakker. Doe het niet.

En dan de megastallen. Nog geen drie maanden geleden werd in Provinciale Staten een burgerinitiatief neergezet met 15.000 handtekeningen eronder.  We hebben toen unaniem besloten om geen megastallen neer te zetten in onze provincie. De definitie daarvan werd vastgesteld als bedrijven vanaf 1,5ha. CDA en VVD probeerden nog een amendement in te dienen waarmee ze door wilden met het bestaande beleid. Maar dat amendement trokken ze haastig in onder druk van onder andere GroenLinks. Weet u nog wat de heer Kloppenborg zei? “Het amendement is infaam. Ik vind het werkelijk een schande.” En nu is het letterlijk terug in het coalitieakkoord. Het CDA vindt boerengroen ook natuur, en wil het liefste dat heel Nederland eruit ziet als de achtertuin van staatssecretaris Henk Bleker. Dus dat het CDA pleit voor megastallen, dat verbaast ons niet. Dat D66 behalve referenda ook burgerinitiatieven terzijde schuift, past in het patroon. Maar dat GroenLinks dit accepteert vinden we verbijsterend.

Remco, Bart, Ralph, laat haar gaan! Voorzitter, de SP kan rekenen.  Met een linkse coalitie had dit akkoord er heel anders uitgezien. Met de SP en de PvdA in plaats van de VVD hadden we plannen kunnen maken voor een hof van Eden in plaats van een treurig kantoortuintje. Gaat het GroenLinks om de mensen en de natuur, of echt alleen maar om het pluche?

U bent hier